EMNER

Klim-pige bag netværk for danske mødre i USA

KLIM:Familiehygge prioriteres særlig højt i øjeblikket hos Rie og Søren Møller, Vestermarken 1, Klim. De har nemlig deres datter, svigersøn og to børnebørn på besøg fra USA. Efter fem ugers ferie går turen sidst på ugen tilbage til Amerika, nærmere bestemt Newark, New Jersey, hvor Charlotte og hendes mand Roosewelt bor sammen med parrets to børn, Suyha og Roochar. - Det er tre et halvt år siden, jeg sidst har været hjemme hos mine forældre, og det føles selvføgelig lidt vemodigt, at skulle afsted igen. Af naturlige årsager, ser vi jo ikke meget til hinanden i det daglige, siger Charlotte M. Bolivard. Netop den store geografiske afstand til forældrene i Klim, har været medvirkende til, at Charlotte fra sit amerikanske hjem via internettet rettede kontakt til danske piger, der som hende selv, er gift og bosiddende i USA. - I forvejen kommunikerede jeg med tre piger på nettet, og det var herigennem, at jeg fik lyst til at danne en on-line gruppe, et netværk, hvor danske mødre i USA, kan mødes og drøfte de ting, der ligger dem på sinde, fortæller Charlotte Bolivard. - Den Danske Mødregruppe, som e-mail gruppen kaldes, har fungeret siden november 2000, og i dag er vi 68 danske piger i alderen 21-68 år, som dagligt kommunikerer på nettet, ligesom det har ført med sig, at vi af og til mødes real life, tilføjer hun. - Vi snakker om alt muligt, senest har hjemve været i fokus, noget der rammer os alle ind imellem. Ellers kan det være alt fra børn og fødsel til svigerforældre, men også danske madopskrifter, eller hvor man kan få lakrids, er blandt emnerne. Charlotte Bolivard fortæller, at e-gruppen også arrangerer picnics, hvor deltagerne medbringer madkurv. og hygger sig sammen. Eksempelvis har pigerne været en tur i Central Park på Manhattan. Apropos Manhattan og New York, som beboerne i Newark har udsigt til på modsatte siden af floden, bringer minderne frem hos Charlotte, der 11. september sidste år havde sin mor på besøg. - Den dag glemmer vi aldrig. Egentlig var det en opringning fra een af mine venner i Frankrig, der gjorde os opmærksom på, at noget frygteligt var i gang på modsatte side af floden. Hun havde på tv set, at der var ild i det ene af de to tårne på World Trade Center. Fra vores bopæl kunne vi se den kraftige rødgudvikling, efter at de to passagerfly havde pløjet sig gennem bygningerne, men de frygtelige øjeblikke, da bygningerne kollapsede, kunne vi ikke se, fortæller Charlotte Bolivard. Heldigvis var min mand hjemme den fatale dag. Han er grafisk designer på freelance basis, og ved flere lejligheder har han været på job i området ved World Trade Center. At kunne være hjemme hos sine børn vil Charlotte Bolivard nødigt give afkald på. - Det passer mig fortrinligt, så kan jeg følge deres opvækst og samtidigt lære dem at tale dansk. Både Rooswelt og jeg er dog bevidste om vigtigheden af, at børnene lærer dansk og engelsk, da de både har dansk og amerikansk pas. - For to måneder siden fik jeg arbejdstilladelse, men i USA har kvinder kun seks ugers barselsorlov. Det er een af grundene til, at jeg foretrækker at være hjemme i Newark. Charlotte Bolivard synes, at de seneste ugers ophold hos forældrene i Klim er gået alt for hurtigt. Hun udelukker dog ikke, at hun sammen med sin familie på et eller andet tidspunkt tager permanent ophold i Danmark. - Med den teknik der findes i dag, kan man jo passe sit arbejde, uanset hvor man opholder sig, pointerer Charlotte Bolivard.