Lokalpolitik

Klim Strand ud af råstofplan

Hensyn til naturen stopper det sidste kystnære graveområde i Nordjylland, men måske graves der først.

Det skal være slut med at grave grus i kystnære områder i Nordjylland, hvis råstofplanen bliver vedtaget som den er indstillet fra forvaltningen til regionsrådet. Området ved Klim Strand, tæt på campingpladsen, er det sidste af den slags. Men det er ikke givet, at politikerne kan forhindre, at der graves, for det daværende amt og Jammerbugt Kommune har allerede givet en tilladelse efter den gamle regionplan. Om den kan effektueres, er op til Naturklagenævnet.

Det skal være slut med at grave grus i kystnære områder i Nordjylland, hvis råstofplanen bliver vedtaget som den er indstillet fra forvaltningen til regionsrådet. Området ved Klim Strand, tæt på campingpladsen, er det sidste af den slags. Men det er ikke givet, at politikerne kan forhindre, at der graves, for det daværende amt og Jammerbugt Kommune har allerede givet en tilladelse efter den gamle regionplan. Om den kan effektueres, er op til Naturklagenævnet.

En ekstra høringsrunde om diskutable graveområder i Nordjylland betyder nu efter al sandsynlighed et stop for grusgravning ved Klim Strand, når den nye regionale råstofplan er vedtaget. Den ekstra høringsrunde har nemlig forandret indstillingen fra forvaltningen til politikerne, når det gælder det sidste kystnære graveområde i den eksisterende regionplan. De skal tages ud af planen, lyder det. Begrundelsen er, at naturværdierne, specielt de geologiske og landskabelige interesser, er så store, at de skal have fortrinsret for en gennemgravning af de naturskabte strandvolde. Der henvises også til, at der i de seneste 20 år er gjort store anstrengelser for at afvikle ralgravningen ved kysterne i Han Herred og Thy, og at Klim Strand er det sidste tilbageværende graveområde i regionplanen. Desuden kan tilsvarende stenmaterialer i dag hentes til søs på Jyske Rev, lyder argumentet. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidendes Jammerbugt-sektion onsdag.