Klima ændrer juletræer

I fremtiden risikerer vi, at der bliver langt højere til juletræets grønne top.

Det er klimaforandringerne, der kan blive en stor udfordring for de danske juletræsavlere. En af de mest oplagte konsekvenser vil være, at topskuddene vokser meget hurtigere, hvis træerne har fået rigeligt med regn. En anden konsekvens af kan blive, at der skal gødskes på en anden måde end i dag. Et tredje problem kan blive, at ukrudt mellem træerne får alt for gode vilkår. - Ukrudtet kan eventuelt pløjes ned, men i det hele taget vil klimaændringerne fordyre produktionen af juletræer, forudser seniorforsker Lars Bo Pedersen, Københavns Universitet. I Dansk Juletræsdyrkerforening, tror man dog ikke for alvor, at klimaproblemerne vil få konsekvenser i forhold til den pris, som forbrugerne skal betale. - Prisen vil afhænge af udbuddet og efterspørgslen. Jeg tror, at der fortsat vil være så stort et udbud, at priserne ikke vil blive væsentligt påvirket, siger Jørgen Westergaard, Gjøl, der er med i bestyrelsen for Dansk Juletræsdyrkerforening.