Klima koster milliarder

- Kommunerne må indtænke konsekvenserne af klimaændringer i nye anlæg

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det kan kun gå for langsomt med at nedbringe CO2-udslippet, siger klimaminister Connie Hedegaard

NORDJYLLAND:Når man f.eks. bygger ved havnefronten i Aalborg, så må man indtænke, hvordan projektet kan blive påvirket af den klimaændring, der sker, og som f.eks. kan give risiko for oversvømmelser. Klima- og energiminister Connie Hedegaard (K) bruger byggerierne ved havnefronten i Aalborg som eksempel på anlægsarbejder, hvor man må se på klimaspørgsmålet. Connie Hedegaard siger, at klimaændringerne i fremtiden vil indgå i forhandlingerne, når de danske kommuner hver sommer i fællesskab forhandler med regeringen om de overordnede økonomiske rammer. Hun havde ikke konkrete økonomiske løfter med, da hun i går deltog i Kommunernes Landsforenings møde i Aalborg Kongres & og Kultur Center. Ingen ministerløfter I en ny plan for klimainvesteringer i kommunerne, foreslår Kommunernes Landsforening, at staten over de næste fem år afsætter en milliard kroner til klimatilpasninger. Set over en årrække vurderer kommunerne, at der samlet er brug for at investere et tocifret milliardbeløb. Selv om Connie Hedegaard ikke vil give økonomiske løfter, så glæder hun sig over kommunernes udspil, som hun i går på kommunernes møde i Aalborg diskuterede med formanden for Kommunernes Landsforening Erik Fabrin (V). - Det er glædeligt, at kommunerne nu prioriterer området så højt. Men klimaændringerne er jo ikke noget, der kommer om et år eller om tre år. Det sker over en lang periode, og kommunerne må i deres projekter indtænke konsekvenser af ændringer i klimaet på samme måde, som staten må gøre det. Det gælder jo f.eks. ved fremtidige kloakarbejder. Det er noget, kommunerne arbejder med på lang sigt. Hvert år bruges der samlet næsten et par milliarder kroner på kloakrenoveringer. En del omkostninger kan kommunerne tage højde for f.eks. gennem spildevandsafgifter. Det vi fra staten kan stille til rådighed er information, hvor vi fra et videncenter kan bidrage med oplysninger om, hvordan klimaændringer påvirker udviklingen, siger Connie Hedegaard. Hun tilføjer, at staten netop har hævet kommunernes anlægsloft med et par milliarder, hvilket også skulle give mulighed for at investere. Klima på budgettet Klimadirektør i konsulentfirmaet Rambøll, Hanne Christensen, har tidligere vurderet, at man ved anlægsprojekter må regne med at bruge 10-20 procent af omkostninger på planer i forhold til klimaændringer. Connie Hedegaard vil dog ikke gå ind i en konkret diskussion om, hvor store udgifterne til klimaplanerne bliver. I Nordjylland har fem kommuner indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive såkaldte klimakommuner. På landsplan er det 31 kommuner, der har lavet sådanne aftaler. - Men tilbage er der 67 kommuner, som jeg mener får travlt med at få noget gjort, inden kommunalvalget til november, siger Connie Hedegaard.