Klima-plan med masser af skov

Et areal svarende til 2600 fodboldbaner skal plantes til med træer, lyder et bud i kommunens nye klimastrategi

Rådmand Thomas Kastrup Larsen i det grønne - et af punkterne i den nye klimastrategi er, at kommunen inden 2030 skal have fordoblet arealet af kommunal skov. Foto: Martin Damgård

Rådmand Thomas Kastrup Larsen i det grønne - et af punkterne i den nye klimastrategi er, at kommunen inden 2030 skal have fordoblet arealet af kommunal skov. Foto: Martin Damgård

Det kommunale skovareal i Aalborg skal udvides fra de nuværende 1300 ha til 2600 ha inden år 2030 - eller med andre ord: Fordobles med et areal, der svarer til 2600 fodboldbaner. Det er af tiltagene i kommunens nye klimastrategi, som byrådet tager endelig stilling til mandag. En strategi, blandt andre Danmarks Naturfredningsforening tager godt i mod. Nye undersøgelser Som tidligere omtalt i NORDJYSKE bygger klimastrategien dels på en vision om, at kommunen skal være fri af fossile brændsler i 2050, dels på et ønske om at kommunen bliver i stand til at tilpasse sig klimaforandringerne med blandt andet stigende havvandstand og mere ekstrem nedbør for at minimere risikoen for oversvømmelser og få styret vandet, så det gør mindst muligt skade. For at nå dertil, sætter strategien gang i ikke mindre end 59 nye undersøgelser. Blandt andet skal muligheden for at etablere kommunale vindmøller undersøges. Nye retningslinjer Derudover beskrives der 69 nye retningslinjer, for eksempel at alt kommunalt nybyggeri skal forsynes med vedvarende energianlæg svarende til minimum ti procent af bygningens samlede energiforbrug. Og endeligt indeholder strategien 85 nye tiltag. I blandt dem fremgår det, at ti procent af bilerne i kommunens ældrepleje i 2015 skal udgøres af el-biler, og som nævnt at Aalborg Kommune skal opkøbe arealer, så skovarealet i kommunen fordobles inden 2030, for at bidrage positivt til CO2-regnskabet. Skovfordoblingen er der foreløbig afsat to millioner kroner til. Ambitiøs plan - Jeg synes, det er en meget ambitiøs klimapolitik, siger Søren Christian Jensen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Aalborg. Han finder bl.a. den fremlagte model for, hvordan man kan håndtere større regnskyl, imponerende. - I stedet for at lukke øjnene for forandringerne, har man her valgt at lukke dem op, siger han. Godt tilfreds Også formanden for udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Thomas Kastrup Larsen (S), er godt tilfreds med strategien, som han kalder både "vidtrækkende" og "banebrydende". Han er specielt stolt af strategiens tilblivelse, hvor kommunen har arbejdet tæt sammen med en forskergruppe på universitetet. - Det er med til at kvalificere strategien betydeligt rent fagligt, siger han.