Voksenundervisning

Klima skal være folkesag

Vi står over for en af vor tids største opgaver: At tackle klimaudfordringen.

Som vært for FN’s klimakonference i december 2009 har Danmark en nøgleposition. Målet er at indgå en global, bindende aftale i København i december 2009. De internationale klimaforhandlinger er for længst i gang. Embedsmænd og politikere på højeste niveau mødes overalt i verden og taler om muligheder, barrierer og visioner. Men politikere kan umuligt løse klimaudfordringen alene. Hver eneste af os, hver enkelt borger har et ansvar for at handle. Det kræver oplysning at blive i stand til at forstå, håndtere og handle i forhold til klimaudfordringen. Her skal højskolerne spille en vigtig rolle med et konkret projekt fra Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD): ”COme2gether” hedder højskolernes projekt. Over 14 dage i august 2009 vil højskolerne samle 1000 engagerede borgere fra hele verden. De skal mødes med 1000 danske deltagere på tværs af kulturer og interesser for at tænke konstruktivt, konkret og stort sammen. Højskolerne anser det for en væsentlig opgave at medvirke til at afmystificere klimadagsordenens tekniske og politiske indhold. I tråd med højskolernes tradition for medborgerskab og demokratisk dannelse vil projektet forsøge at tilføre debatten en helhedstænkning, fordi klimaforandringerne også udfordrer os eksistentielt og psykologisk, når der kræves forandring og handling. Der vil blive givet plads til drømme og utopier om fremtiden og stillet og besvaret store filosofiske spørgsmål som: Hvad er verdensdemokrati? Hvem har hvilket ansvar? Og hvordan fungerer den ideelle verden? Med 25 deltagende højskoler fordelt over hele Danmark vil højskolen være med til at skabe et helt særligt rum for den folkelige inddragelse i klimadebatten – det gælder både for borgere, lokalmiljøer, kommuner og administration, virksomheder og NGO’er, både danske og internationale. Højskolernes projekt skal være med til at forankre klimaudfordringen i befolkning og skabe ny viden, der fører til handling i årerne fremover, for klimadebatten må og skal ikke være forbeholdt en lille gruppe af politiske aktører. Med COme2gether udnytter højskolerne sit åbne læringsrum og løfter en af de vigtigste oplysningsopgaver i nyere tid: At uddanne en ny generation af ansvarlige borgere, ikke bare i Danmark, men hele verden, til at være ambassadører for klimaudfordringen. For som politiker har man et særligt ansvar. Man kan skabe rammer, energiaftaler, EU-regulering og altså forhåbentlig også en ny, global klimaaftale. Man alt det hjælper jo kun, hvis borgerne i det daglige, praktiske liv træffer oplyste og bevidste valg, der konkret bidrager til at nå de fine mål.