Klimaet med i arkitekturpris

Som noget nyt er klima- og energirigtigt byggeri nu også med blandt de kategorier af byggeri, der kan præmieres med Jammerbugt Kommunes årlige arkitekturpris.

I fjor modtog tre husejere kommunens arkitekturpris i form af en plakette. I år er en ekstra kategori kommet til.

I fjor modtog tre husejere kommunens arkitekturpris i form af en plakette. I år er en ekstra kategori kommet til.

I alt fem kategorier opfordres borgerne til at komme med nomineringer til, og det skal ske inden 1. august, oplyser civilingeniør Pernille Voss fra kommunen. - Som klimakommune er det naturligt, at vi har fokus på klimarigtigt byggeri, så det vil vi også meget gerne have forslag om, siger hun. Kommunen efterlyser desuden forslag til nomineringen inden for nybyggeri af alle typer, restaureringer, om- og tilbygninger samt parker, haver og gårdrum. Alle nomineringerne gennemgås på mødet i teknik- og miljøudvalget 26. august, og derefter tager et bedømmelsesudvalg på besigtigelsestur. Udvalget består af borgmester Mogens Gade, formand og næstformand fra teknikudvalget, en sagkyndig arkitekt, plan- og miljøchef Gitte Clausen samt Pernille Voss, der er uddannet inden for arkitektur og design.