Klimaet testes i Nordjylland

Nordjylland bliver testområde for, hvordan klimaændringerne påvirker miljøet.

Flere sten i Limfjorden, er en af måderne, hvorpå iltsvind kan hindres .Arkivfoto: Klaus Madsen

Flere sten i Limfjorden, er en af måderne, hvorpå iltsvind kan hindres .Arkivfoto: Klaus Madsen

Det sker, fordi de nationale miljøplaner, som Miljøministeriet om kort tid offentliggør, ikke tager ikke højde for de klimaændringer, som mange eksperter vurderer forværrer miljøproblemerne. Undersøgelserne i Nordjylland skal bruges, når vandplanerne om seks år skal revideres. Det bliver statens miljøcenter i Aalborg, der skal samle viden om klimaændringerne. Mariagerfjord Kommune og landbrugsorganisationen AGriNord i Himmerland skal bidrage med erfaringer fra et projekt med bæredygtigt landbrug. De nordjyske undersøgelser bliver en del af et omfattende EU-projekt, til omkring 40 millioner kroner, hvoraf EU kommer med halvdelen. - Vi har fået mere nedbør om vinteren, som giver øget udvaskning af næringsstoffer i vore vandløb. Men vi ved for lidt om konsekvenserne. Det skal EU-projektet bidrage til at rette op på, siger direktør Jes Lunde, Miljøcenter Aalborg. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende lørdag