KLIMAKARAVANEN

{ Selv om man ikke er blandt de skoler, der får besøg af Klimakaravanens bus, er der masser af muligheder for at debattere klimaforandringer og sætte fokus på temaet i undervisningen. En virtuel Klimakaravane kan nemlig besøges på internettet på www.klimakaravanen.dk, hvor elever og lærere får et væld af muligheder for at lære, debattere, hente information og producere både film, hjemmesider og artikler om energi, miljø og klima. { Det vil også være muligt at følge karavanens vej rundt i Danmark og følge med i den lokale debat på bussens weblog. I forbindelse med projektet udgives desuden et debatmagasin og en cd med en række oplæg til brug i undervisningen. Et eksemplar af magasinet udsendes gratis til alle danske grundsko-ler. { Projektet er et resultat af et bredt samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet/Grønt Flag Grøn Skole, Center for Undervisningsmidler, JCVU Århus, Skolernes EnergiForum v. Organisationen for Vedvarende Energi, Deluca Film A/S, Elmuseet og Realisator. { 9. årgang fra Ranum Skole og 8.-+ 9. årgang fra Bakkeskolen deltager i projektet på Løgstør skole. Desuden deltager ældste specialklasse fra Ranum skole.