Naturvidenskab

Klimamøde på Bjerget

Klima- forandringer i fokus på debatmøde på Bjerget Efterskole BJERGET: I forbindelse med ¿Klimakaravanens¿ besøg på Bjerget Efterskole, blev der mandag aften holdt et offentligt debatmøde under titlen: ¿Klimaforandringerne - kan vi gøre noget¿ Der var inviteret et panel til at komme med et oplæg, som bestod af driftschef Peter Meldgaard fra Energi Thy-Mors, Morten Bo Bertelsen som politiker fra Thisted kommune og forstander Peter Gundersen. Peter Meldgaard kunne med glæde konstatere, at ca. 80% af den el-energi vi bruger i vores område, bliver ikke lavet på olie eller kulfyrede værker, men er tværtimod baseret på vindmøller og andre ikke- fossile energikilder. Der var stor spørgelyst blandt eleverne, som efterlyste konkrete handlemuligheder, der ikke kom til at virke som ¿en dråbe i havet¿ Allerede om formiddagen, mens klimaguiderne fra Klimakaravanen underviste, var der flere elever der kom frem til, at det med at øve politisk indflydelse ved at stemme alternative - energi - venlige politikere ind, var nok der man som enkeltperson fik mest indflydelse. Vesløs Skole var den eneste af Thisted kommunes overbygningsskoler der havde meldt sig til at deltage i Klimakaravanens undervisning. Både Vesløselever og Bjergetelever blev præsenteret for alternative energikilder, som biler drevet af brændselsceller, hvor brændstoffet var brint, som udvindes af alm. vand! eller en rapsoliepresser der gav olie til at drive en dieselmotor og et restprodukt, der kunne bruges som ¿træpiller¿ et fyr, vindmøller, solceller osv. Det der overraskede eleverne mest, var nok da de fik regnet ud, at en bil forurener mere end både tog og fly når man ser på udledningen af drivhusgassen CO2 også selv om bilen blev fyldt op af mennesker, så forurenede både tog og fly mindre! Alt i alt var det en lærerig dag der satte mange tanker i gang.P.O.