Klimaplan venter

NORDJYLLAND:Når staten i løbet af kort tid fremlægger en række vand- og naturplaner, så er klimaændringerne ikke inddraget i grundlaget for dem. Det har man ikke kunnet nå. Egentlig skulle planerne have været offentliggjort kort før jul. Men det er nu udskudt, idet regeringen vil kæde planerne sammen med en samlet strategi for Grøn Vækst. Oven i det er kommet, at det er konstateret, at den såkaldte Vandmiljøplan Tre, som Folketinget vedtog for fire-fem år siden, ikke har haft den ventede virkning. Det er statens miljøcentre, der har arbejdet med udkastene til vand- og naturplaner. Om problemerne med at inddrage klimaet, siger biolog Jørgen Bidstrup, Miljøcenter Aalborg: - Vi har kigget på den udvikling, vi har kunnet set i perioden 2001-2005, men for at få et grundlag, der rækker langt frem, er det nødvendigt at vurdere udviklingen over en længere årrække. Det er Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, der over for Miljøministeriet har vurderet, at det nuværende faglige grundlag ikke er tilstrækkeligt til, at man i de første vandplaner kan fastlægge en indsats i forhold til klimaændringer. De planer, der er på trapperne, skal revideres i 2015, og her regner Miljøministeriet med, at klimaændringer bliver taget op.