Klimaregning på vej

Skybrud, skypumper, oversvømmelser. Voldsomt vejr som dét, der ramte Nordjylland mandag, bekymrer forsikringsselskaberne, og regningen er på vej til husejerne.

Det uvejr der mandag ramte Aalborg fik ikke kun konsekvenser i trafikken. Også for de nordjyske husejere kommer det voldsomme vejr til at koste dyrt. Arkivfoto: Henrik Bo

Det uvejr der mandag ramte Aalborg fik ikke kun konsekvenser i trafikken. Også for de nordjyske husejere kommer det voldsomme vejr til at koste dyrt. Arkivfoto: Henrik Bo

Alm. Brand satte præmierne på husforsikringer op allerede sidste efterår, og det kommer til at ske igen, bebuder privatdirektør Pia Holm Steffensen. - Vores historiske data viser stigende antal vejrligsskader, og vi tager bestik af forudsigelserne om voldsommere klima, siger hun. Danmarks største skadeforsikringsselskab, TrygVesta, er også i gang med at udmønte præmieforhøjelser for flertallet af kunderne. - Vi følger området tæt og løbende, og vi lægger op til større samspil mellem kunder og forsikringsselskab, sådan at vi i større omfang vil rådgive om modforanstaltninger som omfangsdræn og vandalarmer, siger informationschef Gerhard Dall. Hos Topdanmark mener man derimod ikke, der endnu er belæg for at foretage nogen klimaregulering af præmierne. - Vi holder nøje øje med udviklingen og oplever, at vejret bliver voldsommere, men før vi kan lægge det til grund for præmiefastsættelsen, skal vi have datagrundlaget på plads, og det føler vi ikke, vi har endnu. Selvom erstatningerne er løbet op, er langt de største udgiftsposter på husforsikringerne stadigvæk rørskader, brand, svamp og insektskader, påpeger privatkundedirektør Erik Adrian.