Aalborg

Klinik skal se på gode idéer

AALBORG:I fremtiden kan ikke kun syge mennesker komme under behandling på Aalborg Sygehus. En ny klinik skal tage sig af gode idéer, som kan få et såkaldt innovationscheck. - Med godt 8000 medarbejdere er sundhedsvæsenet regionens største uudnyttede kilde til innovation og nytænkning. Samtidig er det den sektor, hvor en indsats på området vil have den suverænt største effekt, mener Hans Gregersen, der er forsknings- og innovationschef ved Aalborg Sygehus. Idéklinikken er led i en ny strategi, der skal gøre sundhedsvæsenet bedre til at udnytte de mange idéer, som opstår blandt medarbejdere og brugere. Ifølge Hans Gregersen eksisterer der i dag ikke et system til opsamling og behandling af ideer. Idéen med en sådan klinik er hentet på Ullevaal Universitetssykehus i Norge, hvor den angiveligt er blevet en succes. Og de gode idéer kan føre til mange ting: besparelser, bedre diagnostik, patientbehandling og pleje. Nogle af forslagene kan måske føre frem til nye produkter, som nordjyske virksomheder kan fremstille. Også inden for servicefagene kan der ligge nye muligheder i idéerne, mener Hans Gregersen. Den samlede Innovationsstrategi skal finansieres dels med midler fra Vækstforum og private fonde, dels med sygehusets egne midler.

Forsiden