Klinik skal sidestilles med hjemmefødsler

Planlægningschef afviser kritik fra yngre læger

FREDERIKSHAVN:En fødsel på den jordemoderledede fødeklinik i Frederikshavn kan umiddelbart sammenlignes med en fødsel i hjemmet. Derfor er der ikke behov for et lægeligt beredskab og en tæt placering på en fødeafdeling. Det fastslår planlægningschef Leif Serup, Nordjyllands Amt, som stilller sig undrende overfor den kritik af ordningen, som amtets reservelægeråd netop er kommet med. I NORDJYSKE torsdag fastslog formanden for reservelægerådet Lars-Gustav Nielsen, at der skal være en tæt kobling mellem en jordemoderledet fødeklinik og en fødeafdeling, hvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger tages alvorligt. - Vi er helt bekendt med Sundhedsstyrelsnes anbefalinger. Men det interessante er baggrunden for dem. Sundhedsstyrelsen meddelte os allerede for fem år siden, at de ikke mente, at gravide kunne skelne mellem en jordemoderledet fødeklinik og en fødeafdeling. Styrelsen slog dengang fast, at vi ikke kunne forklare folk, at fødsler på en fødeklinik skulle sidestilles med hjemmefødsler. - Men vi har en anden holdning. Vi er ikke i tvivl om, at vi kan forklare det, så de gravide er helt oplyst om deres valg, siger Leif Serup. Oprideligt var der i oplægget fra 2000 lagt op til en samling af fødeafdelinger på to sygehuse, men amtets politikere ønskede en yderligere belysning af mulighederne for at fastholde et fødetilbud fire steder i amtet. En kulegravningsgruppe med stærk lægelig bemanding blev nedsat - og den barslede så med oplægget til en jordemoderledet fødeklinik i Hobro. Senere er Frederikshavn så kommet til. Og politikerne fulgte de faglige indstillinger og sagde god for oprettelsen jordemoderledede fødeklinikker. - Det er et tilbud til gravide. Hvis tilbudet ikke bliver valgt, ja så bliver den politiske konsekvens formentligt, at man vælger at lukke ned og bruge ressourcerne andre steder. - Men det skal ikke føde en spirende tro på, at der så bliver flere fødeafdelinger i amtet. Vi følger indstillingen fra år 2000, og det vil i øvrigt være fuldstændig håbløst at rekruttere læger til mere end de to afdelinger, vi i dag har kørende, siger Leif Serup. Planlægningschefen understreger endvidere, at det overfor de gravide er tydeliggjort, at det ikke vil være muligt at tilkalde en fødselslæge, og at de ved komplikationer overføres til Hjørring Sygehus. - Så de yngre læger skal slet ikke tænkes ind i fødeafdelingens daglige arbejde, hverken planlagt eller akut, siger Leif Serup.