Brovst

Klinikker bør samles i Fjerritslev

For tiden diskuterer politikerne strukturen for skoletandlægeklinikkerne i Jammerbugt Kommune.

Det forlyder, at Klinikkerne i Brovst og Fjerritslev skal slås sammen - dels af økonomiske grunde, og dels fordi, det ikke er muligt at bemande begge klinikker med tandlæger. Brovst og Fjerritslev skoler er omtrent lige store mht elevtal, men da skoletandlægeordninger strækker sig helt op til 18 år, vil det være helt naturligt også at se på elevtallet på Fjerritslev Gymnasium, hvor der er 400 elever. Det samlede elevtal i Fjerritslev overstiger således langt elevtallet i Brovst. Alene af denne grund må det naturlige være, at klinikkerne samles i Fjerritslev.