Klinikker trækkes ud

Hjørring Kommunes sundhed-, ældre- og handicapudvalg er nu gået i gang med at forberede en ændring af omstrukturering af den kommunale tandpleje.

Der bliver færre kommunale tandklinikker i fremtiden i Hjørring Kommune.

Der bliver færre kommunale tandklinikker i fremtiden i Hjørring Kommune.

Man vil trække en række tandklinikker ud af beredskabet, så der bliver plads til færre større klinikker. - Der er to grunde til, at vi går i gang med det. Dels de færres børn i fremtiden - det er også derfor der lukkes skoler - og det faktum, at det i fremtiden bliver svært at rekruttere tandlæger til Vendsyssel, siger udvalgets formand, Lilli Damsgaard (S). Det er allerede nu et generationsskifte på vej blandt tandlægerne i den kommunale tandpleje, så man forventer, at kommunen indenfor en kort årrække skal bruge minimum fem nye tandlæger. - Det bliver svært. Dels bliver der uddannet færre tandlæger, dels vil de hellere arbejde i det private, hvor lønnen er højere. Derfor må vi prøve at gøre det mere attraktivt i større enheder, siger Lilli Damsgaard (S). I dag har Hjørring Kommune ni små klikker i tilknytning til skoler. - Forvaltningen fremlagde to modeller, som vi drøftede. Dem skal de nu arbejde videre med, forklarer Lilli Damsgaard (S). Én og fem distriktsklinikker Den ene model går ud på i videst muligt omfang at anvende de fysiske lokaler, der findes. Her foreslås etableres én reguleringsklinik i Hjørring by samt fem distriktsklinikker: Hirtshals, Sindal, Skolevangen i Hjørring, Lundergårdskolen i Hjørring og Bagterpskolen i Hjørring. Modellen vil kræve, at der skal bygges en ny tandklinik i Hirtshals, der skal bygges til på Bagterpskolen og der skal findes nye lokaler til reguleringsklinikken, fordi Lundergårdskolens lokaler skal være distriktsklinik. Med model et lukkes tandklinikkerne på Ulvkærskolen, Hirtshals Skole, Bindslev Skole, Højene Skole, Tårs Skole og Vrejlev-Hæstrup Skole. Megaklinik til 8.800 Den anden model går ud på at etablere en stor fælles regulerings- og distriktsklinik i Hjørring by, som skal modtage børn fra 15 nuværende skoledistrikter - ialt 8.800 børn. Den store klinik skal enten ligge på Lundergårdskolen eller ved klinikken på Skolevangen, hvis der kan udbygges der. Ellers skal der findes et nyt centralt sted i Hjørrings midtby. Sammen med den store fællesklinik skal der være to distriktsklinikker. En i Sindal og en i Hirtshals. Forslag to betyder, at klinikkerne på Vrejlev-Hæstrup, Bagterp, Højene, Tårs, Ulvkær og Hirtshals skoler nedlægges. Nu skal forvaltningen arbejde videre med de to modeller, og 3. maj skal udvalget tage stilling, hvorefter planerne skal vedtages i byrådet 25. maj 2011.