Klinten skrider fortsat

Naturen går sin gang ved klinten. Kanten rykker stadig tættere på Mårup Kirke. Frank Normann Sørensen fra Lønstrup var ude med kameraet 8. april kl. 12.30.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Grund­vand Pib­ler ud fra blålerslagene. Øv­erst kir­ken.Pri­vat­fo­to

Da var stranden usædvanlig bred, fordi der var ekstremt lavvandet. Siden da har havet taget endnu en bid af klinten. - Det er meget sjældent, at man kan gå forbi på så bred en strand under kirken. Det er kun på grund af østenvinden. Ellers ville vandet stå næsten helt ind til klinten, siger Frank Norman Sørensen, som ligesom andre lokale følger udviklingen ved kirken og klinten tæt . På stranden tog han blandt andet billeder af Skagen Innovations Centers trykudligningsrør, som ad flere omgange har været anvendt i et forsøg på at forhindre havet i at gnave sig ind på kysten. SIC fik i 1999 tilladelse af daværende miljøminister Sonja Mikkelsen til at lade rørene stå efter en forsøgsperiodes udløb. - Nu ses de kun, hvis der er ekstremt lavvande, siger Frank Norman Sørensen. På hans højkantsbillede ser man tydeligt, at andet end havet underminerer klinten. Fra lange striber af "blålers-vælling", som Frank Normann Sørensen kalder det, pibler grundvandet ud midt oppe på klinten. Det forbavser ikke teamleder Thomas Lomholt fra kommunens tekniske forvaltning. - Selv hvis man stoppede havet i at underminere klinten, ville det nedsivende regnvand og grundvandet stadig få klinten til langsomt at skride, siger. Fra stranden skimter man taget på kirken. Som tiden går dukker mere frem i takt med havets og grundvandets undergravende virkning. Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel har allerede besluttet at tage den ned. Med mindre altså, at man når at kystsikre inden for nærmeste fremtid. Det sidste forekommer usandsynligt. - Der er ikke andet at gøre end at pille den ned. Vi er simpelthen kommet bagefter, erkender Frank Norman Sørensen. - Hvis vi skal kystsikre skal det, efter min mening ske med sten. Ikke med rør. Det er endnu ikke besluttet, hvilken kystsikringsmetode man vil bruge. Den lokale initiativgruppe koncentrerer sig om at redde kirken til genopførelse senere.