Turisme

Klistermærker sendes ud

Turistforeningen i Løgstør står bag det lokal-streamere til bl. a. butikker.

Onsdag 24. marts har Løgstøregnens Turistforening generalforsamling på Limfjordsmuseet. Her vil året 2009 blive drøftet, men der vil i højere grad blive set frem mod 2010. Turistforeningen i Løgstør sætter fokus på sammenholdets betydning for vækst i Løgstør. Af den grund introducerede man i 2009 et medlemsklistermærke, som erhvervsmedlemmer kan sætte på butiksruder og vinduer, mens privatmedlemmer kan sætte det på bilen eller lignende. Formålet med dette er at skabe synlighed omkring medlemmerne og at cementere det sammenhold, der eksisterer mellem de, der ønsker at gøre en forskel for Løgstørs fremtid. På den måde kan turisterne se, hvem der støtter turismen og turistforeningen. Klistermærket er blevet gentrykt i 2010 og er netop blevet sendt ud til foreningens medlemmer fra 2009 sammen med Løgstørs nye markedsføringsmateriale og indkaldelse til generalforsamling. Turistforeningen stoler på sine medmennesker og udsender derfor klistermærket, allerede inden indbetalingerne på årets kontingent er løbet ind på kontoen... Er der nogle, der gerne vil have flere klistermærker, kan man afhente disse på Turistkontoret i Torvegade Løgstør.