Turisme

Klitgården som samlingsstedet

Klitgården skal udvikle sig til at blive Tversteds samlingssted for folk i alle aldre.

Et borgermøde mandag 5. marts kl. 19.00 skal være med til at banen vejen mod målet. Initiativtager til mødet er bestyrelsen for Klitgården og Tversted Borger- og Turistforening, der er lejer af en mindre del af huset. - Vi vil gerne gøre det lidt mere attraktivt. Dels for dem, der bor i Tversted, og dels kan Klitgården give afsæt for noget i forhold til turisterne. Turistbureauet ligger der i forvejen, og kan være en vigtig brik i at gøre huset mere synlig, siger Klitgårdens formand Margrethe Hejlskov. De to foreninger vil gøre rede for deres vision ved borgermøde, og herefter vil kultur- og fritidskonsulent Helle Friis Kristiansen, Hjørring Kommune styre mødet, så ingen gode ideer går tabt. Initiativet er også en udløber af Leveby 2011 projektet. Margrethe Hejlskov oplyser, at Klitgården i dag primært bliver brugt til udlejning til private fester. Dernæst til Jazzy Days i efterårsferien og udlån til Tversted Marked. Desuden spilles der bordtennis om mandagen ligesom en juniorklub bruget et lokale. - Der har tidligere været forskellige bud på mere anvendelse af Klitgården, og der er stadig Liv i Huset arrangementer med fællesspisning, siger hun. Borgermødet bliver holdt som et sådant, så der er fællesspisning inden mødet starter.