Kystsikring

Klitheden ved Svinkløv har fået en studsning

Naturpleje er godt for naturen, for turismen og for os selv

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Naturmedarbejder Anne Mette Knudsen ved et lille udsnit af de fældede graner og fyrretræer: - Det er nødvendigt at fjerne træerne for at bevare heden og på den måde sikre det landskab, der oprindeligt blev fredet, påpeger hun.

Fældede træer i store stakke hilser den besøgende på skrænterne mellem Svinkløv og Grønnestrand. Men det, som man lægger mest mærke til, er nok den storslåede udsigt over klitheden og Skagerrak frem til Bulbjerg i det fjerne. - Det er vi meget, meget glade for. Nu har vi fået vores udsigt igen, siger sommerhusejer Hille Broby Madsen, 84. Hun har haft sommerhus her ved Svinkløv og Grønnestrand i knap et halvt hundrede år, men hun er kommet her hele livet. Hendes mormor kom nemlig fra Bjerregården ved Slettestrand, og sammen med sin far, den i datiden landskendte kunstkritiker og samfundsdebattør Broby Johansen, har Hille Broby Madsen derfor altid været en jævnlig gæst ved Svinkløv og Grønnestrand. - Tidligere var her jo helt bart. Landskabet var domineret af hede og sand, så langt øjet rækker. Det var meget smukt. Men i de sidste mange år er heden groet mere og mere til med selvsåede træer, tilføjer den aldrende sommerhusejer, mens hun med et tilfreds smil ser på de mange fældede træer, der hober sig op. Også Anne Mette Knudsen, naturmedarbejder i Jammerbugt Kommune, er glad for, hvad hun ser, når hun betragter de store stakke af fældede sitkagraner og fyrretræer. Naturplejen på private fredede arealer er med kommunalreformen blevet en kommunal opgave, og derfor har Jammerbugt Kommune overtaget ansvaret for naturplejen ved Grønnestrand, efter at Nordjyllands Amt blev nedlagt. Og det var på høje tid, at den tilgroede klithede ved Grønnestrand har fået en hjælpende hånd fra først amtet og siden kommunen. - Heden var ved at gro til, og for at forhindre heden i at springe i skov er det nødvendigt med naturpleje, forklarer hun. Ordet naturpleje dækker meget ofte over at fælde træer. I hvert fald som indledende øvelse, for hvis naturen i Danmark bliver overladt til sig selv, vil den næsten alle steder springe i skov. Men det er langtfra alle steder, at skov er den form for natur, vi helst vil have. - De fleste fredede naturarealer kan ikke passe sig selv. De skal plejes, og det sker bedst ved at efterligne de gamle driftsformer i landbruget, for det er jo gammeldags landbrugsdrift, som har skabt vores enge og heder. Når vi har fået fældet de store træer, vil vi derfor etablere en løbende naturpleje i form af får, der græsser på heden. Vi skal kort sagt gøre ligesom de gamle klitbønder, der jo også brugte heden til bl.a. græsning. På den måde kan vi forhindre, at heden gror til igen, siger Anne Mette Knudsen, der nu glæder sig til, at de store bunker med fældede træer fjernes, og klithedens særegne og sjældne plante- og dyreliv igen får mulighed for at trives. - Det er bedre for både naturen og os selv, at vi kan bevare vores sidste heder med hedelyng, klokkelyng og orkideer, frem for at heden stille og roligt bliver til en skov med mørke sitkagraner. De lysåbne naturtyper som heder og enge er jo noget af den natur, som de fleste danskere holder mest af, fortæller Anne Mette Knudsen. Og naturpleje er ikke kun godt for naturen og sommerhusejernes udsigt til Bulbjerg. Det er også godt for turismen. - Når turisterne beslutter sig for at rejse til Nordjylland, er det i høj grad for at opleve den nordjyske natur. Når de så er ankommet til landsdelen, er der også andre ting, der er meget vigtige - eksempelvis gode spisesteder, Fårup Sommerland og andre forlystelser. Men helt overordnet set er der ikke tvivl om, at naturen er det vigtigste trækplaster. Hvis vi ikke kan tilbyde vores turister nogle gode naturoplevelser, vil de andre attraktioner således have svært ved at stå alene, siger Lars Enevold Pedersen, chef for VisitNordjylland.