Klitheder i Han Herred plejes for EU-millioner

Vigtige naturområder skal vedligeholdes med rydning, afbrænding og græsning

BULBJERG:Over fem millioner kroner vil der blive brugt de kommende fire år på at pleje Han Herreds flotte klitheder, blandt andet på strækningen mellem Bulbjerg og Ellidsbøl Strand. Det projekt ville 32 ihærdige turdeltagere gerne høre mere om, da de i frisk efterårsblæst mødte op på Bulbjerg for at tage på travetur med to skovfolk fra Hanherred Statsskovdistrikt, forstfuldmægtig Jens Østergaard og skovfoged Thorbjørn Nørgaard. Pengene til plejeprojektet kommer dels fra EU og dels fra den danske stat, og de er øremærket til at rydde, afbrænde eller afgræsse tilgroede hedeområder ud mod kysten. - Det handler om at pase på klithederne, som set i europæisk sammenhæng er sjælden natur, forklarer Jens Østergaard. - Ved at udpege de såkaldte EU-habitatområder har Danmark forpligtet sig til at sikre, at de ikke ødelægges. Når det handler om klitheder, bruges fire forskellige metoder til pleje: Fældning, slåning, afbrænding og græsning. De to skovfolk tog deltagerne med på en tur ned ad Bulbjergs østside, mens de forklarede om den sårbare naturtype, som forsvinder hvis den gror til eller tilføres for mange næringsstoffer. - Tidligere var klitheden neden for Bulbjerg strøet over med kalkstensgraffiti, men ved en aktion for et par år siden blev den ryddet af en flok skolebørn, der lavede et projekt ud af det. Og det lykkes faktisk at holde stenene væk, så man både undgår den visulle forurening og den uheldige tilførsel af kalk, fortæller Jens Østergaard. På turen oplevede deltagerne, hvordan et ryddet område ser ud, hvordan et afbrændt og et græsset areal tager sig ud, og flere af deltagerne kunne bidrage med oplysninger fra tidligere tider om beboelser og fårehold i området før i tiden. Ud over området mellem Bulbjerg og Ellidsbøl Strand vil der også blive plejet på Grønnestrand og Svinklovene, hvor man stærkt overvejer en rydning og græsning, der kan genskabe Svinklovenes markante kløfter. Dog ikke så voldsomt, at Svinklovene kommer til at ligne de hvide klove, man kender fra fotos fra begyndelsen af 1900-tallet. - Det er en balancegang, siger Jens Østergaard. - Vi må ikke tage så hårdt fat, at der begynder at ske erosion og skred fra bakkerne.