Lokalpolitik

Klitmøller-plan om 28 helårs-boliger godkendt

Thisted Byråd har nu endeligt vedtaget lokalplan for boligområde på Johns Vej KLITMØLLER: Tre medlemmer af Thisted Byråd stemte imod, da et stort politisk flertal forleden godkendte en lokalplan for 28 helårsboliger på Johns Vej i Klitmøller. Planen er bearbejdet noget, siden den for snart et år siden blev sendt ud i offentlig høring af kommunalbestyrelsen i Hanstholm Kommune. I den nuværende form er der taget delvise hensyn til en række indsigelser. Planen er reduceret fra 32 til 28 boligenheder, og byggeriet deles op i to etaper, sådan at der begyndes med 17 boliger i den sydlige del af området - og siden 11 i den nordlige del. Desuden bliver adskillelsen mellem fællesareal og helårsbebeboelsesområde præciseret. Ved byrådsmødet tirsdag sagde Nora Hornstrup (V): - Jeg ønsker at fastholde sommerhusstrukturen og det rekreative i området. Med det her byggeri risikerer sommerhusejerne på den anden side af vejen at blive inddraget i alskens fællesudgifter som fortov, asfaltering og gadelys. Partifællen Jørgen Østerby mener, det er uheldigt med så kompakt et byggeri i så følsomt et område, og han er i øvrigt overbevist om, at helårsboligerne i virkeligheden vil blive brugt til sommerhuse. Det er Ole Westergaard (V), formand for teknisk udvalg, nu ikke så sikker på, da Klitmøller er et område i tilvækst befolkningsmæssigt. - Hvis boligerne ikke bruges til helårshuse, så vil etape 2 ikke blive realiseret. Morten Bo Bertelsen (S) havde forvundet sin oprindelige skepsis: - Det er et udmærket eksempel på, at vi aktivt kan planlægge for et område som Klitmøller. Mogens Kruse (SF) bemærkede, at det var dejligt at opleve V-politikere gå ind for miljøbeskyttelse. Selv mener han, at byggeriet er et fremmedelement i byen. Ved afstemningen i byrådet stemte Nora Hornstrup, Jørgen Østerby og Mogens Kruse imod, mens Jens Vestergaard (S) undlod at stemme. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk