Natur

Klitmøller som dynamo

Over 100 til borgermøde om Realdania-projektet i Æ Redningshus

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Torben Juul-Olsen, teknisk direktør i Thisted Kommune, orienterede om projektet, hvor 30 mio. kr. fra Realdania suppleres med ca. 20 mio. fra Thisted Kommune og ca. 10 mio. fra andre fonde.

KLITMØLLER:I Klitmøller er de ikke som de andre. Modsat de fleste andre landsbysamfund i Thy er befolkningstallet ikke for nedadgående. Unge mennesker flytter til Klitmøller. Som en af de få i den nye Thisted Kommune har Klitmøller Skole udsigt til et stigende elevtal. Og uden at der er blevet brugt mange kroner på markedsføring, er Klitmøller blevet kendt ude i den store verden som et af de bedste steder at surfe. Favorit Alligevel er de i Klitmøller overbevist om, at de er favoritter til at få andel i de 30 millioner Kroner, som fonden Realdania vil give til udvikling af landsbyer og landdistrikter i Thy. Suppleret af et tilsvarende beløb fra Thisted Kommune og andre fonde. Borgere og gæster Fonden sætter fokus på bosætning og turisme. Ifølge Preben Holler, formand for Klitmøller Handelsstands- og Borgerforening, er der i Klitmøller i høj grad sammenhæng mellem de to formål: - Det er vigtigt, at der bliver lavet noget, som er til glæde for både byens egne borgere og for gæsterne. Vi skal holde fast i vores særpræg, og det er sådan, at gæsterne vil besøge os, hvis borgerne har det godt. Preben Holler og mere end 100 andre borgere fra Klitmøller og en række andre mindre nabobysamfund var onsdag aften til borgermøde i Æ Redningshus i Klitmøller om Realdania-projektet. Mølboerne kom ikke uforberedt, flere grupper har i længere tid arbejdet med at skitsere forskellige projekter for byen. Projekter, som alle kandiderer til at få del i Realdania-millionerne. Skudefartsmuseum Preben Holler er selv engageret i at lave et museum for skudefarten i Klitmøller. Arbejdsgruppen bag dette projekt har udset sig en grund til museet mellem Krovej og Splittergab i den nordlige del af Klitmøller. Netop her lå de gårde, hvor skipperne boede, da Klitmøller gennem nogle århundreder var centrum for skudetrafikken mellem Thy og Norge. Ingen af disse gårde er i dag bevaret, men Preben Holler forestiller sig, at museets arkitektonisk kan hente inspiration fra de gamle skudefartsgårde. Grunden ejes af Skov- og Naturstyrelsen og ligger lige op Hanstholm-reservatet, og initiativtagerne vil gerne kombinere museet med en såkaldt portal til den - måske - kommende nationalpark. I alle tilfælde vil man samarbejde med både Skov- og Naturstyrelsen, Museet for Thy og Vester Hanherred og Museumscenter Hanstholm. Multihal Desuden arbejdes der i Klitmøller med planer om en såkaldt multihal- der, som navnet antyder, skal kunne være ramme om en række forskellige aktiviteter. En tredje gruppe vil gerne skabe bedre adgangsmuligheder til bl.a. stranden for folk med funktionsnedsættelse. Endelig vil surferne - som en del af projektet Building the Cold Hawaii gerne bygge et kyst- og friluftscenter, der også har fået et engelsk navn: Coastal Explore Center (CEC). Det skal være et center for surfere, men også for en række andre former for idræt og fysiske aktiviteter, som kan udfoldes langs kysten og i naturen i det hele taget. Det understreger Rasmus Johnsen fra Cold Hawaii CEC: Dynamo - Vi forestiller os, at centret kunne huse et fleksibelt korps af instruktører. Der kunne være teorilokaler og en grejbank, hvor man kan låne eller leje noget af det grej, man skal bruge som udøver af de forskellige idrætsformer, siger Rasmus Johnsen. Preben Holler er overbevist om, at Klitmøller vil få sin del af millionerne fra Realdania: - Det er ikke sikkert, at alle projekterne vil få støtte, men så viser der sig måske andre muligheder. Hvis vi sætter trumf på, vil Klitmøller kunne blive en dynamo, som også kommer de omkringliggende landsbyer til gode, siger Preben Holler. Andre forslag Der er dog også projektforslag på vej fra i hvert fald nogle af de landsbyer, som ligeledes var inviteret til onsdagens borgermøde i Klitmøller. Foruden mølboer deltog folk fra bl.a. Ræhr og Vester og Øster Vandet. morten.kyndby.holm@nordjyske.dk