EMNER

Klittjørnen er et meget rost men uønsket blad

HIRTSHALS:Hirtshals Kommune fik for et par år siden en meget velkommen hjælpende hånd af en gruppe borgere, der satte sig for at lave et blad, der først og fremmest skulle hjælpe ældre borgere i kommunen med overskuelige informationer og letlæselige sobre artikler om sociale og ældrerelavante forhold. Det skete faktisk på initiativ fra Hirtshals Kommune. Her følte man, at informationsniveauet fra kommunen mildest talt kunne bedres. Kommunen bakkede derfor op om det nye blad, som en otte personers redaktionsgruppe frivilligt nedsatte. - Kommunen satte et konsulentfirma på til at hjælpe os i gang. De havde ikke meget at byde på. Til gengæld kunne de skrive fakturaer ud. Vi fyrede dem og fik gennem stædighed nedsat udgifterne til firmaet med 75 %, hvorefter vi allierede os med en lokal bogtrykker. Her har vi amatører fået uvurderlig hjælp, fortæller ansvarshavende redaktør Erik Borup Madsen. Siden kom første nummer af bladet. Og det fik mange roser også fra byrådsmedlemmer i Hirtshals Kommune. Men økonomien var stram. Man fik i første omgang støtte via Socialministeriets § 115-midler. Bladet har altså hidtil ikke modtaget kommunal støtte. I andre kommuner som Åbybro og Aalborg støtter kommunen velvilligt tilsvarende udgivelser af pensionistinformation. Men selvom socialudvalgsformand Arne Jensen (Borgerlisten) mundtlig har givet udtryk for, at Klittjørnen skal på det kommunale budget fremover, fortsætter socialudvalget med et henvise redaktionsgruppen til at søge af de sociale § 115-midler. Efter udgivelsen af blot seks numre må Klittjørnen nu lukke. De otte der har ydet et stort og uegennyttigt arbejde med udgivelsen af Klittjørnen er foruden Erik Borup Madsen: Kirsten Andersen, Kirsten Hahn, Else Søndergaard, Gerda Rolle, Villy Rasmussen, Hans-Jørn Sørensen samt Svend Aage Sørensen.