Kloakarbejde ved Hjortdal kan give ventetid

HJORTDAL:Arbejdet med etablering af den 11 km lange kloakledning mellem Slettestrand og Fjerritslev er indledt. Elfirmaet Verner Ranum er sammen med flere hidkaldte eksperter og fagfolk begyndt ved Hjortdal, og herfra arbejder man sig sydpå langs Nørtorupvej og Aldrupvej mod Kollerup. - Plasticrørene, der er 18 cm i diameter, leveres i længder af ca. 20 m og svejses sammen oven på jorden. Den sammenhængende rørledning pløjes derefter ned i ca. 1,5 m’s dybde i vejrabatten af en meget stor kædegraver, fortæller ingeniør Frede Møller-Jensen fra teknik- og miljøforvaltningen på rådhuset. - Ved arbejdsstedet kan det ikke undgås, at der opstår ventetid for trafikanterne, så det anbefales at køre en anden vej, hvis man har travlt. Arbejdet er et led i nedlæggelsen af det 27 år gamle renseanlæg på Sletteåvej i Slettestrand. I fremtiden samles spildevandet fra Slettestrand, Vr. Svenstrup og Hjortdal for at blive transporteret til Fjerritslev via den nye spildevandsledning. - I Fjerritslev viderepumpes de ca. 200 m³ spildevand pr. døgn igennem den eksisterende trykledning til centralrenseanlægget ved Aggersund, oplyser Frede Møller-Jensen. Projektet er anslået til at koste ca. syv mio. kr. og skal være taget i brug inden udgangen af juni 2004. Han Herred Elforsyning har lavget en aftale med entreprenøren om samtidig at nedpløje et højspændingkabel og tomme rør, der senere kan benyttes til lyslederkabler.