Naturvidenskab

Kloaken bestod årets første prøve

FREDERIKSHAVN:Meteorologerne havde varslet et voldsomt regnskyl natten mellem søndag og mandag. Den slags kan give nervøse trækninger hos de ansvarlige for kloaksystemet oven på sidste års massive klagestrøm over kloakvand i kældre. Så kritiske punkter i kloaksystemet blev tjekket grundigt inden tordenvejret satte ind. I Frederikshavn faldt der 24 millimeter regn i løbet af fem-seks timer natten mellem søndag og mandag. Det er meget, og historien gentog sig næsten natten til i går med 19 millimeter regn. Jan Andersen, leder af kommunens forsyningsafdeling, har ikke kendskab til, at de to tordenskyller har ikke givet driftsmæssige problemer, og kommunen har ikke modtaget kundeklager. Der var dog heller ikke tale regnskyl af samme kaliber som dem sidste sommer. Dengang gav enkelte regnskyl i juli og august sidste år den tre-firdobbelte vandmængde. René Hansen, Frederikshavn Renseanlæg, fortæller, at der på et døgn efter regnskyllet natten til mandag løb 30.000 kubikmeter ind på renseanlægget mod et gennemsnit på 17-18.000 kubikmeter i døgnet I ekstreme situationer er der fosset 50.000 kubikmeter ind på renseanlægget. Siden sidste sommer har kommunen anlagt en pumpestation ved E45. I tilfælde af opstuvning af vand i begynder pumpestationen at pumpe vand direkte ud i Kattegat gennem en havledning, men kommunen har ikke registreret, om pumpen har været aktiveret i forbindelse med de seneste regnskyl. Pumpestationen blev anlagt som en nødløsning og er ikke godkendt af amtet. Jan Andersen oplyser, at kommunen nu har søgt amtet om formel godkendelse af pumpestationen, men han forventer ikke, at amtet vil acceptere udledning af urenset spildevand som en permanent løsning på problemerne med overbelastning af kloaken..