EMNER

Kloaker med strømpeforing

Skagen Kommune ønsker at undgå sammenstyrtning

SKAGEN KOMMUNE: Flere steder i Skagen Kommune er kloakledningerne så nedslidte og utætte, at der er fare for sammenstyrtning. Det har fået politikerne til at afsætte penge, så ledningerne i løbet af kort tid bliver renoveret med strømpeforing. Kloakrenovering kan foregå på to måder. Enten graves de gamle ledninger op og udskiftes med nye, eller også renoveres eksisterende ledninger med en strømpeforing. En strømpeforing anvendes typisk, når den traditionelle opgravning ikke er hensigtsmæssig. Fordelene ved metoden er, at den ikke kræver meget plads og derfor kan anvendes i områder med snævre adgangsforhold eller for eksempel en blind vej. Hurtig metode Desuden er metoden hurtig og giver kun kortvarige og små gener for områdets beboere og trafik. Netop det er tilfældet i Skagen, hvor de renoveringsmodne ledninger ofte ligger under grundvandsspejlet i dybder på op til 3,5 meter og i meget sandet jord, hvor udgravningerne kan styrter sammen. Desuden er der i mange af de smalle veje dårlig plads til, hvad man forstår ved traditionelt gravearbejde. I så fald ville det betyde spærrede veje og ændrede adgangsforhold til gene for både beboere og andre trafikanter, så længe gravearbejdet står på. Opgravningsfri metode Aarsleff Strømpeforing er en opgravningsfri metode, som kort fortalt består af en imprægneret, blød, polyester strømpe, som ved hjælp af vandtryk eller trykluft føres ind i den renoveringsmodne kloakledning. Herefter tilføres varme, så strømpen hærder og danner et nyt rør inde i det eksisterende. Til sidst kører en fræse-robot igennem ledningen, hvor den skærer fri og genåbner stikledningerne.