Sæby

Kloakker saneres

SÆBY:På mandag starter Sæby Kommune et omfattende kloakeringsarbejde i Sæby. Det kommer til at omfatte Langtvedvej, Gustav Wiedsvej, Harald Bergstedsvej og en del af Herman Bangsvej. Arbejdet ventes afsluttet i slutningen af august. Det indebærer, at den eksisterende kloak ændres fra fællessystem til separatsystem. Opgravningsarbejdet starter ved krydset Langtvedvej-Frederikshavnsvej. Der vil ske afspærring for den kørende trafik og i stedet blive etableret omkørsel i nødvendigt omfang, efterhånden som arbejdet skrider frem. Fortove vil kun blive berørt i begrænset omfang. Af hensyn til gående vil der efter behov blive udlagt gangbroer. Arbejdet udføres af Sejlstrup Entreprenørforretning A/S, Løkken.