Brønderslev

Kloakker tæret op i tidens løb

AARS: Bebyggelsen "Lille København" på Kærvej døjer med dårlige kloakker. Det er Aars Boligforenings ældste huse, som blev opført i 1948, også kaldet 8-rækken, da husnummeret er det samme men fordelt over 10 lejemål fra A til L. Aars Boligforenings formand,arkitekt Niels Krogh Madsen, bor selv i afdelingen og står for at udarbejde projektet. Han skønner, at det vil koste omrking 300.000 at udskifte de gamle kloakker, og da afdelingen selv har opsparet en del til udgiften, vil det kun medføre en ringe huslejestigning. - Man skal jo ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, som man siger, men det vil nok dreje sig om en huslejestigning på 25-30 kroner, skønner formanden. "Lille København" består af fire rækker huse, og den er gal med kloakkerne ved dem alle. Derfor vil projektet også gå ud på udskiftning af kloakkerne i hele bebyggelsen, men først hvor skaderne er størst. Utætte kloakker giver også plads for rotter kan komme ud af kloaksystemet, og der er set rotter i bebyggelsen. Systemet er også blevet gennemsøgt med videoudstyr, og her viser det sig, at kloakkerne ikke er som ventet. Gennem årene har beboerne nemlig selv foretaget udbedringer og ændringer, så de nuværende ekloakker består af gamle betonrør, ler og drænrør. Da der er tale om en større omgang for beboerne, venter formanden at arbejdet deles op i flere etaper med kloakarbejder for tre lejemål først, dernæst tre og sidst fire lejemål og beboerne vil få opstillet containere til den nødvendige oprydning i kældrene, så man kan komme til. Boligforeningen vil indhente tre tilbud på arbejdet efter en besigtigelse af forholdene.