Kloakker tilpasses vejret

NORDJYLLAND:En stor den af de danske kloakker er ikke dimensioneret efter fremtidens klima. Derfor er en storstilet udskiftning af ledningsnettet i gang. For kommunerne er der investeringer på mange milliarder. Derfor er tidshorisonten meget lang. Faktisk vil der gå 80-100 år, før opgaven er løst. Mange steder bliver regnvand ført til samme kloakledning som spildevand fra husholdninger. Ved kraftige regnskyl giver det risiko for, at kloakkerne løber over, og at regnvand og spildevand sammen bliver ført ud i åer og mindre vandløb, hvorfra det f.eks. kan blive ført til Limfjorden. Løsningen er såkaldt separatkloakering, hvor regnvand og spildevand bliver ledt ud i hver sin separate ledning. Oven i det er planer om forsinkelsesbassiner, hvor vandmasserne fra de kraftige regnskyl opsamles. I Aalborg har man flere gange de seneste år under kraftige uvejr oplevet, at kældre rundt omkring i byen er blevet oversvømmet. Det er regnen, der giver problemerne. Faktisk så har besparelser på vandforbruget betydet, at der er sket et kraftigt fald i mængden af spildevand. - Men vi må forudse, at der kommer flere og flere af de kraftige regnbyger. Det er kloaknettet ikke dimensioneret efter. Men flere steder har vi lagt nye ledninger, og vi har planlagt en yderligere udskiftning i de kommende år, siger kloakforsyningschef Bjarne Nielsen, Aalborg Kommune. Han anslår at omkring 60 procent af Aalborg Kommune i dag har separat kloakering. Bjarne Nilsen har for Miljøstyrelsen været med til at lave en rapport om, hvordan det danske samfund kan tilpasse sig fremtidens klima. I planlægningen har kommunen forsøgt at skue 100 år frem i tiden. Den samlede pris for udskiftningen af kloakledningerne i Aalborg vil komme op i milliardstørrelsen. På landsplan vil den samlede udgift nærme sig de 100 milliarder kroner.