Kloakmestre glade for vandplanerne

Oplæg fra miljøminister Troels Lund Poulsen er spildevand på Danske Kloakmestres mølle - og godt for miljøet omkring Mariager Fjord

Formand for Danske Kloakmestre, Verner Kristiansen fra Snæbum, har samarbejdet med Mariagerfjord Kommune med undersøgelser af 109 ejendomme i det åbne land, her sammen med afdelingsleder Bjarke Jensen, der letter på et kloakdæksel. Arkivfoto

Formand for Danske Kloakmestre, Verner Kristiansen fra Snæbum, har samarbejdet med Mariagerfjord Kommune med undersøgelser af 109 ejendomme i det åbne land, her sammen med afdelingsleder Bjarke Jensen, der letter på et kloakdæksel. Arkivfoto

- Ganske vist er det spildevand på kloakmestrenes mølle, og naturligvis har vi en økonomisk interesse i at der bliver sat fokus på området, men når det er sagt, er det vel rimeligt, at det er fagfolk, der kommenterer, når netop deres område berøres. Sådan nogenlunde udlægger formand for Danske Kloakmestre, Verner H. Kristiansen, Snæbum, miljøministeriets længe ventede udspil omkring vand- og naturplaner. Han har sammen med Mariagerfjord Kommune været med til at undersøge kloakforholdene på 109 ejendomme i det åbne land, og det ser slemt ud. Anlæg fra før 1984 er lavet på en måde, så de kunne klare datidens belastning, hvor man brugte ”knofedt” og brun sæbe i stedet for de skrappe midler, vi har i dag. 67 pct. af alle septiktanke i Mariagerfjord Kommune er håbløst forældede. 25 pct. af ejendomme på landet, leder mere COD (bl.a. kemiske forbindelser fra vaskemdilerne) ud end middelværdierne fastsat af Miljøstyrelsen. 68 pct. har en højere udledning af kvælstof og 44 pct. en højere udledning af fosfor. Værst for nedsivningen er r SS (suspenderet stof) , hvor gamle tanke udleder otte gange så meget stof som nye tanke med to eller tre kamre. Moderne siveanlæg fungerer langt bedre. I Mariagerfjord kommune er der 5.700 ejendomme med eget anlæg af en eller anden slags.