Planteavl

Kloakoplande øges med godt 200 hektar

Vedligeholdelse, ændring og nyanlæg samlet i Spildevandsplan

SKAGEN KOMMUNE: Den nye Spildevandsplan for perioden 2003 - 2010 giver et godt overblik over både hvordan kloaksystemerne i Skagen Kommune har det og over, hvordan man hos kommunen forventer, udviklingen bliver. Spildevandsplanen er, foreløbig, et forslag, og det er netop sendt til offentlig høring. Høringsperioden er frem til 3. november. Af spildevandsplanen fremgår, at kloakoplandene i kommunen i dag er på godt 1500 hektar, og det ventes, at der i perioden frem til 2010 kommer yderligere godt 200 hektar med. Det er fortrinsvis nye udstykninger til offentlige- og erhvervsformål og nye boligområder. Hovedparten, nemlig cirka 120 hektar, er nye oplande i og ved Skagen by, mens Aalbæk tegner sig for godt 35 hektar. De fremtidige indsatsområder for spildevands-afdelingen består, ud over etablering af nye kloakoplande, væsentligst af at få løst de mange problemer, der er med at få afledt overfladevand/regnvand. Problemerne med oversvømmelse og fyldte kældre ved kraftige regnskyl skyldes mange steder, at der ikke er etableret et afvandingssystem ud over nedsivning, eller at overfladevandet føres bort sammen med det egentlige spildevand. Der er derfor 14 områder i kommunen, hvor man de kommende år skal have ændret kloakeringsformen for at øge afledningen af overfladevand. Kommunen fik i 2001 udarbejdet en speciel rapport om den fremtidige struktur for overfladeafvanding i Skagen og Aalbæk, og mange af de projekter, som er omtalt i denne rapport, går igen i spildevandsplanen. Det samme gælder de kloakfornyelsesplaner for Aalbæk, Hulsig, Gl. Skagen og Vesterby, som blev udarbejdet i perioden 1998 - 2001. Alene kloakfornyelsesplanerne beløber sig til en anlægsudgift på godt 32 millioner kroner. Af spildevandsplanen fremgår, at der derudover skal regnes med en udgift på cirka 57 millioner kroner til fornyelse af fælleskloakken i Skagen by. Genanskaffelsesværdien af det kommunale kloaksystem er ifølge Spildevandsplanen cirka 413 millioner kroner. Spildevandsplanen er så omfattende er værk, at kommunen ikke udleverer det til intersserede, men det kan ses på bibliotekerne i Skagen og Aalbæk og på Hotel Inger i Hulsig, ligesom det kan lånes i servicebutikken på rådhuset.