Kloakrør i vejen for ny skov

300 af 1800 nyplantede små træer og buske skal flyttes

HAVERSLEV:Blot tre uger efter at en kreds af frivillige brugte en hel lørdag på at udplante 1800 små træer og buske i engstykket langs åløbet i udkanten af Haverslev, skal omkring 300 af planterne rykkes op ad jorden igen. For ingen af de implicerede i planteprojektet tænkte på, at der neden under det fugtige engjord gemte sig to hovedkloakledninger samt en vandledning. De er tinglyst med en beskyttelseszone, der kræver en friafstand til bevoksning på henholdsvis to meter fra midten af kloakledningerne og en meter for vandledningen. - Først nogle dage efter at vi havde afsluttet arbejdet, modtager borgerforeningen som ejer af engstykket oplysningerne om deklarationerne i et brev fra kommunens tekniske forvaltning. Reelt betyder det, at rigtig mange af træerne og buskene nu skal plantes om, påpeger viceskoleinspektør Jørn Lund fra byforskønnelsesgruppen, der har taget initiativ til etablering af en ny bynær skov. Kommunal beklagelse Han er træt af den manglende information, også fordi teknisk forvaltning siden foråret har drøftet planteprojektet med gruppen, tilføjer han. - Jeg har dog allerede fået en mundtlig undskyldning for postyret af teknisk chef Jane Bech. Men kan vi ikke få dispensation, mener jeg helt klart at omplantningen må blive en opgave for kommunen og ikke os igen, understreger Jørn Lund. Nørager Kommune har i denne uge været ude at lokalisere deres to hovedkloakledninger, og det lokale vandværk har fået påbud om at påvise den nøjagtige placering af deres vandledning i området hurtigst muligt. Så allerede lørdag morgen går en gravemaskine fra Ladelund Maskinstation i gang med at grave tre prøvehuller for at lokalisere vandledningen i godt en meters dybde i engjorden. Som formand for teknik og miljøudvalget regner Søren Munk med, at omkring 300 træer og buske skal flyttes til et nyt sted i engstykket. - Og det bliver en opgave, som ansatte fra kommunens materielgård vil klare, understreger han.