Kløften er der endnu

Forvirring om begreberne i strid om flytning/lukning

TERNDRUP:Der er stadigvæk slet ikke enighed om, hvad man egentlig taler om i sagen om dagcentret på Terndrup Ældrecenter. Det kunne man som tilhører hurtigt konstatere under det såkaldte dialogmøde onsdag mellem borgmester og socialudvalg på den ene side og brugerråd, venneforening og ældre-/handicapråd på den anden side. Poltikerne i byrådet taler om en flytning af seks visiterede pladser i dagcentret, mens kritikerne fra ældrecentrets brugerråd og venneforening konsekvent har kaldt byrådets beslutning for en lukning af dagcentret. Lige netop på det punkt gav socialudvalgsformand Finn Sejrup Pedersen (SF) sig dog: - Vi kan da godt sige, at dagcentret lukker. Før mødet havde ældrerepræsentanterne haft lejlighed til at stille alle deres spørgsmål skriftligt og havde fået udleveret svarene fra forvaltningen. På mødet lagde formanden for brugerrådet, Knud Christensen, ud med denne svada: - Jeg ved ikke, hvad vi skal sige til alle de her papirer, vi er ikke så godt inde i de pengesager. Jeg hænger mig mere i, at det er vedtaget af byrådet, at dagcentret skal nedlægges. Det er vi meget utilfredse med. Både daghjem og Terndrup Ældrecenter fungerer, synes vi selv, 100 procent. Og så har man vel sagt: "Det går egentlig godt derovre. Skal vi ikke split' det nøj ad." Nogle politikere må have sovet lidt i timen, og så for at spare så få penge, det drejer sig om. Det kan ikke passe, at de kan splitte hele budgettet ad, sagde han blandt andet og skældte ud over, at byrådet derimod godt kunne få råd til at bevilge penge til sådan noget som opera i Rebild Bakker. Knud Christensen var også fortørnet over, at "de fem byrådspolitikere valgt i Terndrup by har været med til at sige: Lad os forringe Terndrup Ældrecenter". En af de fem er borgmester Børge Olsen (S): - Jeg vil gerne påpege, at jeg er valgt for hele Skørping Kommune. De tider med sogneråd er forbi - heldigvis. Vi har en forpligtelse til at få det hele til at gå op i en højere enhed, vi skal også tage os af andre ting end kun lige ældre, kun lige børn, kun lige skoler. For eksempel også vores ansigt udadtil, sagde borgmesteren, som har været med så længe i lokal politik, at han kan huske, at kommunen helt op i 1980'erne kun havde ét dagcenter, nemlig i Skørping. Senere har kommunen oprettet et på hvert af de tre ældrecentre. Flere angreb også byrådet for ikke at have brugt det "øremærkede" beløb på en lille million kr. til at styrke de svage ældres vilkår, sådan som Folketinget har bestemt, men det afviste Børge Olsen også: - I 2001 har vi tilført ældreområdet 565.000 kr. ekstra, og 740.000 kr. ekstra i 2002. Så det har vi gjort. Ældrerepræsentanterne ville også gerne vide, hvordan man overhovedet kan spare 260.000 kr. Hvis de visiterede brugere kun skal flyttes, er der vel ikke noget at spare. Men her bekræftede flere politikere, at besparelsen vil medføre, at personalet i Skørping og Bælum skal løbe hurtigere, hvilket de skulle have accepteret. Fra ældrerådets side mente formand Aage Lundgaard, at man med nedlæggelsen af dagcentret skaber to førsteklasses ældrecentre og et sekunda i Terndrup: - Så kan de tilbageværende daggæster gå og tulle rundt mellem hinanden som på en slags alderdomshjem, sagde han og mente også, at de forskellige råd ikke er blevet hørt om besparelsen ifølge reglerne. Det mener politikerne og socialforvaltningen til gengæld, at de er. Ifølge de skriftlige svar forud for mødet stammer spareforslaget fra de tre ældrecenterledere, som for et år siden blev pålagt at pege på, hvor man kunne skære ned, så det gjorde mindst ondt. Spareforslaget har været til høring i MED-udvalg og ældre-/handicapråd, som ikke i den indledende fase havde særlige indvendinger. - Til sidst måtte politikerne tage over og tage en beslutning, for vi er nu engang valgt til at lave et budget. Så kan vi ikke spørge alle igen, sagde borgmester Børge Olsen. Socialudvalgsmedlem Flemming Møller Mortensen (S) lagde i øvrigt ikke skjul på, at besparelsen vil berøre de enkelte borgere konkret: - De visiterede borgere er berørt både praktisk og følelsesmæssigt, og det går også ud over beboerne og de andre brugere. Men generelt er det ikke en serviceforringelse, fordi vi stadig opretholder tilbuddet, sagde han.