Lokalpolitik

Kloge hoveder støtter Oluf Jørgensen

Enighed blandt forvaltningseksperter om at kommunen brød den kommunale styrelseslov

SEJLFLOD:To af landets førende forvaltningseksperter sætter nu spørgsmålstegn ved de vejledende udtalelser, som Sejlflod Kommune fik af Statsamtet vedrørende to konkrete sager, der blev behandlet for lukkede døre. - Jeg kan slet ikke se, hvordan Statsamtet kan sige god for, at en tillægsbevilling på tre millioner kroner bliver behandlet på en lukket dagsorden. Det kræver en meget snæver konstruktion med andre argumenter, som jeg ikke kan se, siger Steen Rønsholdt, professor i forvaltningsret på Københavns Universitet. - I begrundelsen for at holde hele punktet bag lukkede døre vedrørende Lille Vildmose Center skriver Statsamtet, at størrelsen på en bevilling til nedrivning har en sådan karakter, at det kan begrunde dørlukning.Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan en bevillings størrelse kan berettige dørlukning. Det er jo sådan, at jo flere penge, der skal bruges, jo større er offentlighedens interesse. Tilsynet har den modsatte opfattelse, siger Claus Haagen Jensen, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Tillægsbevillinger og mundtlige tilsagn Den ene sag drejer sig om modernisering af Gudumholm Skole, hvor man - efter licitationen - havde sprængt budgettet med knap 3,7 millioner kroner. Kommunalbestyrelsen valgte at lukke hele punktet, da det var på dagsordenen 3. november i år. Her besluttede man at give en tillægsbevilling på lidt over tre millioner kroner efter at kulturudvalget havde barberet 600.000 kroner af projektet. I den anden sag om Lille Vildmose Centret, der stammer fra kommunalbestyrelsesmødet 1. september i år, skulle der træffes beslutning om, at nedrivningen af eksisterende bygninger udbydes i licitation, at stillingen som centerleder hurtigst muligt opslås samt en midlertidig bevilling på 950.000 kroner til finansiering af nedrivning af driftsbygningerne på Vildmosegård. Op til mødet fik borgmester Kristian Schnoor et mundtligt tilsagn fra Aage V. Jensens fonde om, at fonden ville dække restbeløbet, efter at kommunen havde søgt hos andre puljer og fonde. Som at sparke sig selv over benet De to forvaltningseksperter er helt på linje med lektor i forvaltningsret ved Danmarks Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen, der tidligere i NORDJYSKE har sagt, at det var et brud på den kommunale styrelseslov, at kommunalbestyrelsen behandlede begge punkter bag lukkede døre. Vel og mærke hele punktet. - Der er ingen tvivl om, at der i begge sager er ting, der skal holdes bag lukkede døre. For eksempel vedrørende Gudumholm Skole er det svært at forestille sig, hvordan man kan skære ind til benet af projektet uden at komme ind på punkter, der er omfattet af tavshedspligt. Ligesom det ville være at sparke sig selv over benet, hvis tilbuddet fra Aage V. Jensens fonde blev offentliggjort. Men man kan jo ikke bare sige: Ups, så tager vi tre millioner kroner bag lukkede døre, siger Claus Haagen Jensen, der synes, at det er ærgerligt, at det nu ser ud, som om kommunalbestyrelsen har handlet korrekt i de to sager. Han er dog overbevist om, at resultatet vil falde anderledes ud, hvis nogen gik videre med sagen. - Statsamtet er jo blot den første tilsynsmyndighed i rækken. Jeg er sikker på, at hvis man bragte sagerne for Ombudsmanden eller Indenrigsministeriet, ville de ikke godkende den fulde dørlukning, slår Claus Haagen Jensen fast.