EMNER

Klokakprincip skal ændres i Sæby Nord

Fra fælles- til separatkloakering

SÆBY:Kloakeringsprincippet i en del af Sæby Nord står foran en ændring. Inden planerne kan realiseres, skal der vedtages et tillæg til kommunens spildevandsplan. Et forslag hertil er i øjeblikket fremlagt til høring. Der kan indtil den 20. februar indsendes bemærkninger og forslag til ændringer til kommunens teknsike forvaltning. Efter en bearbejdning af de bemærkninger, der måtte fremkomme, skal spildevandsplans-tillægget vedtages af byrådet, hvis vedtagelse ikke kan ankes. Forslaget til tillæg til spildevandsplanen gælder området ved Langtvedvej, Grothsvej, Boelsmindevej, Carl Ewaldsvej, Gustav Wiedsvej og H. Bergstedsvej i Sæby Nord. Forslaget går på en ændring af kloakeringsprincippet i dette område. Dets realisering vil betyde, at spildevandsplanen skal ændres fra fælleskloakeret til separatkloakeret. Planen er, at det eksisterende fælleskloakanlæg i år skal erstattes af et ny separat kloalanlæg. Der er sat penge af på budgettet til opgaven. Kloakeringsprincippet vil blive ændret således, at overfladevandet fra området fremover skal udledes via det eksisterende regnvandsudløb , mens spildevandet skal afledes til Sæby Rensenalæg. Interesserede kan i øvrigt få nærmere oplysninger om forslaget til tillæg til den kommunale spildevandsplan ved henvendelse til Jens Larsen på kommunens tekniske forvaltning.