Klokkerholm får nyt torv og p-plads

KLOKKERHOLM:Klokkerholms midtby får efter alt at dømme et løft. Super Best har i samarbejde med Borgerforeningen udarbejdet et forslag til, hvordan man kan lave et torv og parkeringsplads syd for Super Best i Klokkerholm, og det har teknik- og miljøudvalget sagt ja til. I forslaget hedder det, at torvet og p-pladsen skal indrettes på den vestlige del af kommunevejen Toftelundsgade samt ejendommen Borgergade 11, en nedlagt bagerforretning, som planlægges nedrevet. - Vi var til møde med borgerforeningen i efteråret, hvor vi opfordrede dem til at komme med et oplæg. Vi er positive overfor det og vil gerne støtte det, siger formand for teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen (K), der tror på, at det vil være med til at forskønne bymidten. Udvalget støttede desuden et ønske om at lave trafikdæmpende foranstaltninger af Borgergade ved Toftelundsgades udmunding og hastighedsdæmpning af svingbanen i krydset Borgergade/Hellevadsvej. Kommunen skal betale for trafikdæmpningerne, der foregår på offentlig vej, mens Super Best selv står for udgifter til torv og p-plads.- Møller