Klokkerholm-forældre på barrikaderne

Forældre protesterede over forholdene på Klokkerholm Skole - kræver nu en hurtig løsning

For­æld­re med til­knyt­ning til Klok­ker­holm Sko­le pro­tes­te­re­de i går over in­de­kli­ma­for­hol­de­ne på sko­len. I mid­ten ses her for­man­den for sko­le­be­sty­rel­sen, Egon Sø­ren­sen, der på sin høj­re side har for­man­den for sko­lens for­æl­dre­for­en­ing, Kar­sten Niel­sen. foto: Jens Mor­ten

For­æld­re med til­knyt­ning til Klok­ker­holm Sko­le pro­tes­te­re­de i går over in­de­kli­ma­for­hol­de­ne på sko­len. I mid­ten ses her for­man­den for sko­le­be­sty­rel­sen, Egon Sø­ren­sen, der på sin høj­re side har for­man­den for sko­lens for­æl­dre­for­en­ing, Kar­sten Niel­sen. foto: Jens Mor­ten

KLOKKERHOLM:Tilfredsheden med det kommunale system lå på nulpunktet, da en stor gruppe af forældre i går indledte skoledagen på Klokkerholm Skole med at protestere over de nuværende indeklimaforhold på skolen. Det var oprindeligt forældrenes hensigt, at de med protesten ville blokere hele skolens første sal, idet det er dér, at der er konstateret et sundhedsskadeligt udbrud af skimmelsvamp, men her kom både skolens ledelse og Arbejdstilsynet de utilfredse forældre i forkøbet. Påbud fra AT Skoleledelsen havde således allerede i onsdags besluttet at lukke førstesalen, og den beslutning blev bakket op af Arbejdstilsynet, der torsdag udstedte et såkaldt straks-påbud til kommunen og skolen om, at alle ”ansatte med astma og/eller andre allergiske luftvejssygdomme ikke opholder sig i lokaler på skolens første sal”. Det var et påbud, der trådte i kraft med øjeblikkelig virkning, og Dronninglund Kommune har samtidig af Arbejdstilsynet fået et påbud om at få udbedret forholdene inden for en tidsfrist på maksimalt fem måneder. Nødplan taget i brug - Vi hutler os nu igennem til sommerferien - blandt andet med hjælp fra fritidshjemmet Hesteskoen - men det er så absolut en nød-nødplan, der ikke vil kunne køre videre efter sommerferien, fortalte skoleinspektør Tove Thomsen i går, mens formanden for skolebestyrelsen, Egon Sørensen, med henvisning til den omtalte nødplan tilføjede: - Vi håber på godt vejr... I byrådet på ny Tove Thomsen har på opfordring fra den p.t. ferierende direktør for borgerbetjening i Dronninglund Kommune, Kristian Østergaard, udarbejdet en anden nødplan for, hvordan manglen på lokaler håndteres efter sommerferien. Hun vil ikke på nuværende tidspunkt løfte sløret for, hvad dén plan går ud på, men den vurderes af Kristian Østergaard på mandag, hvorefter den ryger til politisk behandling på byrådets ekstraordinære møde på tirsdag. Ingen edb-undervisning Egon Sørensen noterede sig dog i går, at der i den nye nødplan ikke er fundet mulighed for at indarbejde en alternativ edb-undervisning. Det er ikke noget, der huer forældrene, og formanden for skolens forældreforening, Karsten Nielsen, understregede i går, at det i det hele taget er meget uheldigt, at der med skimmelsvampen på skolens første sal også må vinkes farvel til en række af skolens faglokaler - derunder edb-lokalet. Langsom reaktion Karsten Nielsen var i øvrigt én af mange forældre, der i går undrede sig over, at byrådet først for alvor reagerer nu - efter at der undervejs i sagsforløbet er blevet udarbejdet hele to rapporter om indeklimaproblemerne på Klokkerholm Skole. - Den første rapport var færdig i oktober, og så kom der én mere i marts, og de sagde stort set det samme - bortset fra, at den seneste rapport er lidt mere detaljeret end den første, siger Karsten Nielsen, der bakkes op af skolebestyrelsesformand Egon Sørensen, som siger: - Vi er forundrede over, at økonomiudvalget valgte at bestille en ny rapport, og når de allerede sidste år vidste, at der var et problem, så kan det godt overraske, at der ikke blev sat penge af til det i budgettet - eller at man i hvert fald begyndte at finde de nødvendige penge til opgaven. - De kunne jo allerede sidste år med egne øjne se, at der var skimmelsvamp i lokalerne, tilføjer Egon Sørensen. Fra de utilfredse forældre er der i øvrigt nu over for kommunen blevet fremsat et krav om, at lofterne i de skimmelsvamp-ramte lokaler på første sal pilles ned i sommerferien. - Nu gælder det om ikke at få skimmelsvampen til at sprede sig endnu mere. Derfor skal lofterne ned nu, og det skal ske, mens der ikke er nogle børn på skolen, slutter Karsten Nielsen.