Klondyke ved porten til lysets land

To arkitekter har stukket hovederne sammen og kommer med oplæg til en grønnere og kønnere by

9
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Arkitekterne vil skabe en grøn hovedgade med hække og træer. Foto Carl Th. Poulsen

JERUP:Jerup ligger som porten til Lysets land. Men landsbyen langs Skagensvej har svært ved at leve op til Toppen af Danmarks turist-branding. Lukkede tankstationer, en anarkistisk bygningsstil, farvestrålende hoppeborge og gardiner for vinduerne i nedlagte butikker skaber helt andre associationer. - Hvis man ikke passer på, kommer Jerup til at minde om et Klondyke, advarer en gammel Jerup-dreng, bankdirektør Jens Ole Jensen. - Det er en udvikling, som har betydning for bosætningen. Derfor, men også fordi Jerup ligger på turisternes vej til Skagen, er der god grund til at give byen et pænere ansigt. Som medlem af bestyrelsen for Frederikshavns Byfond har han været med til at få udarbejdet en vision for, hvordan byen kommer i bedre overensstemmelse med turistsloganet. Byfonden kontaktede arkitekterne Kjeld Høgh Thomsen, der selv bor i Jerup, og Lasse Andersen, for at de skulle give et fælles oplæg til byforskønnelse. Forinden havde Byfonden kontaktet den meget aktive Jerup Borgerforening. Arkitektvisionen er nu færdig og overdrages i dag af Byfonden til Jerup Borgerforening. Foreningens formand, pastor Thomas Reinholdt Rasmussen, har allerede set oplægget. NORDJYSKE var med, da han smugkiggede i tegnestuen på Kirkepladsen. - Det ser rigtig spændende ud, lød hans første kommentar. Træer langs vejen Arkitekterne vil gøre hovedgaden grøn og indbydende. - I dag er det svært at sælge huse, der ligger ved Skagensvej. Det er synd både for samfundet og for den enkelte. Og det breder sig. Folk mister gejsten til at vedligeholde, hvis de alligevel ikke kan sælge, mener Kjeld Høgh Thomsen. Thomas Reinholdt Rasmussen er sikker på, at Jerup har mulighed for at tiltrække nye beboere, især fra Skagen. - Huspriserne i Skagen er kommet så højt op, at de unge ikke kan være med. Vi oplever allerede, at nogle af dem køber hus i Jerup i stedet, siger han. Den grønne hovedgade skal kranses af hække og enkeltstående træer. Helst med samme type hækplanter og samme træsort. Arkitekterne har ikke lagt sig fast på en bestemt. De store træer, som står langs vejen, skal under alle omstændigheder blive stående. Ved indkørslen fra syd foreslår arkitekterne den store, kløvede marksten i rundkørslens centrum erstattet med træer. Arkitekterne har fundet en ny placering til stenen på pladsen øst for rundkørslen. Jens Ole Jensen synes den grønne linje gennem byen er et godt udgangspunkt for at skabe sammenhæng i en by med en lidt forvirrende bygningsstil. Beplantningen bevirker, at husene - der ikke har nogen særlig bygningskvalitet - bliver mindre dominerende. Thomas Reinholdt Rasmussen hæfter sig særlig ved arkitekternes forslag om at genskabe udsigten til Kattegat fra pladsen på østsiden af rundkørslen. - Det er en rigtig god ide at få åbnet området ud mod havet, siger han. Kjeld Høgh Thomsen synes, den åbne plads også skal udnyttes som markedsplads, hvor folk, der nu sælger frugt, kartofler, honning eller antikviteter langs vejen, inviteres til at sætte boder op. Lige nord for den åbne plads vil arkitekterne knytte Brugsen og bageriet sammen i et butiksområde med ensartet belægning. De vil også tynde ud i reklameskilteskoven og erstatte pølseboden ved bageriet med en indbydende ”Blå Cafe”. En sø ved åen Jerup Å løber tværs gennem byen, men det er der ikke mange, der ser. For åbredden er tilgroet og ufarbar. Det vil arkitekterne rette op på ved at fjerne træer og åbne området ind mod præstegårdens have med anlæg af en lille sø og måske gangstier langs med åen. De har også kigget uden for bygrænsen. Mange cyklister kommer gennem Jerup om sommeren, og de vil få en grund til at stoppe op, hvis der bliver lavet små rastepladser, dels ved vejen til stranden nord for byen og dels ved skolen syd for byen. - Her er der, omme bag jordvolden, et smukt område med en sø, fortæller Kjeld Høgh Thomsen. - Det opdager trafikanterne ikke. Men ved at lave trappetrin på volden kunne man gøre cyklisterne opmærksom på, at der er noget, som er værd at kigge på. Arkitektoplægget skal præsenteres for Jerup-boerne, og Thomas Reinholdt Rasmussen forestiller sig, at borgerforeningen indkalder til offentligt møde efter sommerferien. Arbejdsudvalget kan så gå videre med de dele af forslaget, Der er opbakning til og begynde at se på, hvor pengene skal komme fra. Penge efterlyses Størsteparten af den foreslåede beplantning skal ligge på privat grund. Men Thomas Reinholdt Rasmussen betvivler, at man gøre Jerups hovedgade grøn med mindre nogen udefra leverer en pose penge. Han mener, at kommunen bør spytte i bøssen. - Vi betaler også skat, og det synes vi, man nogle gange glemmer i Frederikshavn, siger Thomas Reinholdt Rasmussen. Kjeld Høgh peger på, at der også findes midler i EU til styrkelse af netop landsbyerne.