Klub blev kun til noget i Lendum

I Lørslev var der ikke børn nok til en klub for eleverne på 4. - 7. klassetrin

LENDUM/LØRSLEV:I Lørslev måtte man bide i det sure æble, mens en række forældre i Lendum glæder sig over et nyt fritidstilbud, som så dagens lys efter sommerferien. Det drejer sig om oprettelsen af en klub for elever fra 4. - 7- klassetrin, men den kommunale støtte afhænger af, at der minimum skal være et dusin børn i ordningen - og det kunne man ikke leve op til i Lørslev. - Der manglede ganske enkelt et par børn, men det er ikke ensbetydende med, at vi har opgivet planerne. Det har nok betydet noget, at vi ikke umiddelbart har kunnet anvise lokaler til klubben, siger skoleinspektøren ved Lørslev Skole Villy Petersen, som understreger, at man vil undersøge mulighederne igen for at oprette en klub for eleverne i 4. - 7. klasse op til næste skoleår. Alene hjemme I Lendum har man også forsøgt at få en klub for samme aldersgruppe op at stå, og her har bestræbelserne givet pote, fortæller viceskoleinspektør Per Aaen. - Der er i øjeblikket 14 børn i ordningen, men vi har også en del forespørgsler, som kunne tyde på, at tallet vokser yderligere, siger han. Viceskoleinspektøren vurderer, at den tungtvejende årsag til søgningen i klubben er, at forældrene synes, at de små poder trods en vis alder alligevel er for små til at være alene hjemme. En vurdering, der understregs af det faktum, at det især er fra de lavere klassetrin i målgruppen, at søgningen er størst. Klubben i Lendum har SFO'ens kælder, som base, men det er ikke ensbetydende med, at børnene ikke benytter resten af skolen til en række gøremål. Indkøringen af et nyt fritidstilbud i skolens gemakker har ikke givet anledning til problemer, mener Per Aaen. - Det hele er blevet kørt flot i stilling og børnene er glade for at gå der, siger han således. I øvrigt blev der foretaget lidt af en hovedrengøring i SFO-kælderen umiddelbart før sommerferien, idet den blev ramt af vandskade i forbindelse med et voldsomt regnskyl, så der ligger ikke mange, gamle nullermænd og gemmer sig i hjørnerne. Et år af gangen Klub-tilbuddet stammer egentlig fra Astrup, hvor kommunen for nogle år siden tabte en tilsynsrådssag, fordi man smed de ældste børn ud ag SFO'en, og i kølvandet på den afgørelse blev der så etableret en junioklub i Astrup. Det er den model, man nu også praktiserer i Lendum, mens Lørslev altså må vente endnu et år. Ifølge viceskoleinspektør Per Aaen er reglerne i øvrigt sådan, at hvis antallet af klubbørn ryger under 12 på et tidspunkt, vil klubben alligevel fortsætte skoleåret ud, men det er der på ingen måde tegn i månen og stjernerne over Lendum. Fra skoleforvaltningen er det tidligere blevet oplyst, at klubber af ovenstående karakter får tildelt 15 ugentlige timer i snit i 40 uger, og at den månedlige forældrebetaling er på 400 kroner. Tidligere på året luftede Venstre en tanke om mere fleksibilitet i klub og SFO for 3. klasses-elever - på sigt vil man således gerne give mulighed for, at et barn i 3. klaase kan gå i klub, som er billigere med lavere normering, hvis forældrene ønsker det.