EMNER

Klub kendt på sandkassestævne

THISE: - Sandkassestævnet i Thise, der er Nordjyllands største, er et flot arrangement, som foreningen kan være stolt af. Det sagde formand for Thise Idrætsforening, Svend Rømer, på generalforsamlingen. Han kunne se tilbage på et år, hvor han betegnede sommerfesten som årets højdepunkt. Også den store modeopvisning i forbindelsen med sommerfesten var en stor succes. Som noget nyt havde aktivitetsudvalget arrangeret cykelløb, hvor deltagerne havde fået mange sponsorer, dette arrangement håber Svend Rømer må blive en tilbagevendende begivenhed. Foreningen har sammen med borgerforeningen i mange år arrangeret et årligt bankospil og fastelavnsfest. Foreningerne er blevet enige og at dele arrangementerne, således at idrætsforeningen fremover arrangerer bankospil. Svend Rømer synes det er svært at få økonomien til at hænge sammen, især fordi kommunen har skåret kraftigt ned på tilskuddet til fodbold og håndbold. Foreningen har søgt Told og Skat om moms-fritagelse og fået det. Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Kaj Kristensen og Jørgen B. Nielsen var på valg. Kaj Kristensen ønskede ikke genvalg i stedet valgtes Ingrid Olesen. Der var genvalg til Jørgen B. Nielsen. Svend Rømer sluttede sin beretning med at takke klubbens sponsorer, og alle der har været med til at yde en indsats i foreningen. inge