Børnepasning

Klub og børnehave adskilles

Sagen om Børne- og Ungdomsgården skabte debat og afstemning

SKAGEN:Selv om der i hvert fald i første omgang var lagt op til blød landing i den efterhånden meget debaterede sag om et ungdommens hus i Skagen, førte det både til debat og afstemning, da byrådet mandag aften tog sagen under behandling. Sagen bestod af tre punkter, og lokalpolitikerne havde før byrådsmødet lagt op til, at det tredje punkt, selve organiseringen af klubvirksomheden og driften af ungdommens hus, skulle sendes tilbage til fornyet behandling i børne- og kulturudvalget. Der var også både før og under byrådsmødet enighed om det første punkt, nærmere bestemt at børnehavedriften og klubvirksomheden i Børne- og Ungdomsgården per 1. august 2005 overtages af kommunen. Tilbage var så det andet punkt, at tage stilling til om driften af klub og børnehave økonomisk adskilles, og her ønskede den socialdemokratiske byrådsgruppe, at denne del af sagen skulle sendes tilbage til fornyet behandling i børne- og kulturudvalget, mens et flertal bestående af Venstre og De Konservative var indstillet på, at sagen skulle afgøres nu, og at afgørelsen skulle være, at driften af klub og børnehave skulle adskilles økonomisk. Thorkild Lind (V) deltog ikke i behandlingen af denne sag, da han havde erklæret sig inhabil, og Henriette Jessen (V) og Hanne Welander (S) havde meldt afbud til byrådsmødet. Men inden sagen blev sat til afstemning, nåede sagen altså endnu engang at skabe debat i byrådssalen. Mere klart billede - Der er nogle, der vil påstå, at de aktiviteter, der er i Børne- og Ungdomsgården i øjeblikket, bare fortsætter efter 2005, og at man i forvejen har et ungdommens hus i Skagen, og det kan man måske i et vist omfang have ret i. Punkt 2 om, at driften af klub og børnehave økonomisk adskilles, betragter jeg mere som struktur end økonomi. - Hvis vi vedtager det her, kan vi sige, at de aktiviteter på Børne- og Ungdomsgården med børnehave og klubvirksomhed bliver adskilt med hver sit regnskab og dermed sidestillet med tilsvarende aktiviteter i kommunen, så de kan sammenlignes med tilsvarende aktiviteter, og det vil efter min mening giver et mere klart billede, sagde formanden for børne- og kulturudvalget, Karsten Hemmingsen (V). Brug for ekstra møde - Vi synes ikke i den socialdemokratiske gruppe, at konsekvenserne er ordentligt belyst. Jeg har i dag fået nogle tal, der viser, at der faktisk ikke vil være den store økonomiske besparelse ved at adskille de to dele, og jeg vil derfor foreslå, at børne- og kulturudvalget endnu engang ser på sagen. - Nu har arbejdet med sagen varet så længe, så en måned fra eller til vil ikke ødelægge en hel masse, sagde 1. viceborgmester Bjarne Kvist (S), der også godt kunne tænke sig at høre noget om, hvor forslaget om oprettelse af en fritidsklub for 4. til 7. klasserne var blevet af. - Har man droppet alt det med pædagogik og tilbud til børn, er det blevet en ren organiseringsplan, spurgte Bjarne Kvist. Fritidsklub ønskes - Det kan undre mig, at Bjarne Kvist kan efterlyse, hvor fritidsklubben er henne. Han har selv været med til at stemme for budget 2005, hvor klubben ikke indgik, så det burde ikke være en stor overraskelse, at der i 2005 ikke var midler til at lave en fritidsklub. Nu står tiden ikke stille, og fordi man den 1. august starter med klubaktiviteter og børnehavedel og vel også stadig udlejning til dagplejen, er der jo ingen, der siger, at der ikke kommer flere aktiviteter til i de kommende år. - Jeg er ikke enig i, at vi kan udsætte sagen en måned eller mere. Jeg kender også de tal, som Bjarne Kvist refererer til, og jeg mener ikke, at de tal har nogen som helst indflydelse på den beslutning, som vi måtte træffe i aften. Desuden mener jeg, at byrådet skal tage stilling til tal udarbejdet af den kommunale forvaltning og ikke alle mulige andre, sagde Karsten Hemmingsen. - Jeg ved godt, at der ikke er sat penge af til en fritidsklub på budgettet for 2005, men jeg kunne godt tænke mig at høre formanden sige, at man stadig vil arbejde videre med ideen i forbindelse med budgettet for 2006, sagde Bjarne Kvist, og det fik han straks et løfte om fra formanden for børne- og kulturudvalget.