Klub på vej til konkurs

HADSUND:Team LAs overtagelse af lejekontrakten på Hadsund Egnens Ridecenter får i princippet ingen betydning for Hadsund-Egnens Rideklub, der siden 8. august har været i betalingsstandsning. Men med Team LAs entre er det blevet påtrængende at finde en køber til for eksempel springudstyr og spejle, der stadig ejes af klubben, og som ifølge den tilsynsførende advokat, Ken Ellemose, skal sælges, før en egentlig konkurs kan afvikles. Advokaten oplyser, at konkursen er uafvendelig, men at kreditorerne dog har udsigt til at få "nogen dækning". Først skal sagen dog gå sin gang, hvilket indebærer, at konkursen skal offentliggøres i Statstidende, så eventuelle kreditorer, der endnu ikke har meldt sig, kan få en mulighed for at gøre det. En betalingsstandsning løber i tre måneder ad gangen og kan forlænges til sammenlagt et år. Ken Ellemose forventer dog, at sagen er afklaret længe inden da.