Aalborg

Klub skal have ny i ledelsen

BRØNDERSLEV:Der skal nye kræfter til i Klub Georg - en klub for psykisk handicappede. Når klubben mandag 26. maj har generalforsamling, stopper to bestyrelsesmedlemmer efter fire år. Der skal således nye kræfter til.Det er Birgitte Poulsen og Solveig Christensen, der begge er på valg, og ikke ønsker at fortsætte, og endnu et bestyrelsesmedlem stopper måske også. Gitte Bro Jensen fra Klub Georg opfordrer derfor bestyrelsen og klubbens medarbejdere forældre, pårørende, pædagoger og andre interesserede til at møde op denne aften. Gitte Bro Jensen, der går på handelsskole i Aalborg, er blevet ny daglig leder af klub Georg efter Dorthe Højer, der har ønsket at stoppe på grund af manglende tid. Hun har været leder i en årrække. Gitte Bro Jensen understreger, at det er vigtigt, at Klub Georg opretholdes af hensyn til de mange brugere.. - Det er en lille klub/et mødested for personer med varig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, hvor de alle elsker at komme, for at mødes med vennerne, og den klub bliver vi alle nødt til at værne omkring, hvis dens eksistens skal fortsætte.Gitte Bro Jensen understreger, at klubben er vært ved en kop kaffe og lidt godt til ganen efter at det mere formelle er overstået.