Nørresundby

Klub tror på vækst gennem eksport

Hjælp til unge kan skabe de nødvendige fornyelse, mener eksportklubbens formand

AALBORG:"Direkte deprimerende". Sådan betegnede Michael Fossing de seneste måneders betydelige tab af nordjyske arbejdspladser, da han i aftes som formand for Nordjysk Eksportklub trak trådene op for det forløbne år. - Mere end nogen sinde er der behov for at skabe flere arbejdspladser til Nordjylland til erstatning for de mistede arbejdspladser, vi har kunnet læse om i de sidste måneder, sagde Michael Fossing, til daglig direktør for Danish Camp Supply, Nørresundby. I den situation påhviler der ifølge Michael Fossing eksportklubbens bestyrelse et særligt ansvar i kraft af den viden og erfaring, som bestyrelsen repræsenterer. - Vi skal lære af årsagerne og i øvrigt fastholde, at skal vores medlemsvirksomheder øge deres aktiviteter, må det ske gennem eksport og international nyskabelse, sagde Fossing og tilføjede, at det ikke bare er klubbens formål at hjælpe etablerede firmaer til at finde nye vinkler på deres internationale aktiviter. - Det handler også om at hjælpe underskoven af iværksættere og den unge generation, der er med at til skabe en fornyelse i de Nordjyske internationale virksomheder. Ungdommens opportunisme er har følgeskab af nyskabelse og energi, som er grundlæggende for en stadig fornyelse og for at virksomhederne kan klare sig i den Internationale konkurrence, sagde formanden, der fastslog, at der fortsat er et stort uudnyttet eksportpotentiale i Nordjylland. - International handel er en nødvendighed. Vi kan ikke leve af at klippe og servicere hinanden, tilføjede han. Nordjysk Eksportklub har 121 af regionens virksomheder som medlemmer, hvilket gør den til en af Danmarks største. Formanden opfordrede i øvrigt ikke-medlemmer til at melde sig ind: - Netop i disse år er der et fosrtærket behov for igen at søge et socialt netværk og være en del af et fællesskab. Ofte sidder man isoleret med internettet som primær informationskilde. Selv er eksportklubben for nyligt blevet en del af et større fællesskab, idet den i oktober flyttede indi Erhvervenes Hus i Rendsburggade, hvor også organisationer som Aalborg Industri- og Handelskammer, Mindwork, NordDanmarks EUkontor, Aalborg Erhvervsråd m.fl. har til. - Målet er at skabe en fælles ramme for erhvervsrettede aktiviteter under en fælles paraply, og hvor medlemmerne kan søge hjælp under en bred vifte af tilbud, forklarede Fossing.