Klub vil fri af momsen

Idrætsugen en bet for Strandby Idrætsforening

STRANDBY:En hel uge uden indtægter blev slutresultatet af idrætsugen i fjor, fremgår det af regnskabet for Strandby Idrætsforening, som kom ud af det seneste år med et underskud på 37.000 kroner. Manglende indtægter på idrætsugen og manglende sponsorindtægter gav den helt store nedgang, men omsætningen var dog på samme niveau som året før. Regnskabet blev fremlagt på idrætsforeningens generalforsamling af formanden, Benny Brink, idet kasserer Henrik Andersen var forhindret på grund af studierejse. Af samme grund kunne formanden heller ikke gøre rede for nogle af udgiftsposterne i regnskabet. Benny Brink fortalte i sin beretning om årets gang for alle holdene - herunder om positive tendenser hos ungdomsspillerne og old boys-spillerne, der spillede for første gang i fjor. Derimod havde damerne ikke så god en sæson. De havde til gengæld et godt sammenhold. Serie 5 måtte rykke ned, hvilket for en del skyldtes manglende spillere til kampene. For første gang i mands minde var der indkommet et forslag til generalforsamlingen, nemlig at idrætsforeningen søger om momsfritagelse, da kioskomsætningen er så lav, at det kan lade sig gøre. Forslaget blev vedtaget. Det helt store spørgsmål forud for generalforsamlingen var, om det var muligt at få valgt nye medlemmer til bestyrelsen, da hverken Anette Munk Møller eller Marianne Flak ønskede genvalg. Formand Benny Brink er blevet overtalt til at fortsætte. Nyvalgt blev Lenette Mortensen og Bjarne Pedersen. Bjarne Pedersen har tidligere været formand. Bestyrelsen konstituerer sig senere. Der var flere ting oppe at vende under eventuelt. Emner, som bestyrelsen nu skal arbejde videre med. Et af temaerne bliver, hvad der skal gøres for at få idrætsugen til at give indtægter igen.