Lokalpolitik

"Klubben" får et længe tiltrængt løft

AGERSTED:Økonomiudvalget har på det seneste møde besluttet at få igangsat den længe påkrævede renovering af den bygning, der ved den aldersintegrerede institution i Agersted er mest kendt som "Klubben". Det er sket i forlængelse af byrådets nylige beslutning om, at der ikke i kommunens 2004-budget kan findes penge til at rive bygningen ned og lade den erstatte af en ny - selv om det ellers var det, at der i børne- og kulturudvalget var enighed om var den eneste vej at gå i forhold til den faldefærdige bygning. Med byrådets beslutning om ikke at bruge penge på byggeriet af en ny klub i 2004 lå det også fast, at der måtte en nødtørftig, midlertidig reparation af den eksisterende bygning til, og mens det er dette arbejde, der nu er givet politisk grønt lys til, så er der fortsat et par uafklarede hængepartier i forhold til Agersted A/I's fremtid. De folkevalgte beslutningstagere har således besluttet, at der også skal ses nærmere på, om der kan findes penge til at bygge en tilbygning til indgangen - for på den måde at forbedre garderobeforholdene på stedet - ligesom der også arbejdes på at finde ud af, hvad det på sigt vil koste at bygge en ny klubtilbygning til fritidscentret. Der er endnu ikke fundet endegyldige svar på disse to sidstnævnte spørgsmål, og det er derfor nu noget, at økonomiudvalget på et senere tidspunkt skal se nærmere på.