Byggeri

Klubber mangler penge

Ungdomsklubberne i Hjallerup og Dronninglund får ikke kommunale kroner.

Der er ikke afsat kommunale kroner til at forbedre rammerne for de unge i Hjallerup og Dronninglund. I begge byer er det juniorklubberne, hvor 4.-7. klasses elever kan være om eftermiddagen. I Hjallerup er det også ungdomsklubben (billedet). Arkivfoto: Grete Dahl

Der er ikke afsat kommunale kroner til at forbedre rammerne for de unge i Hjallerup og Dronninglund. I begge byer er det juniorklubberne, hvor 4.-7. klasses elever kan være om eftermiddagen. I Hjallerup er det også ungdomsklubben (billedet). Arkivfoto: Grete Dahl

Der blev ikke afsat penge til renovering af junior- og ungdomsklubberne i Dronninglund og Hjallerup på næste års budget. Derfor skal der nu tænkes i alternative løsninger til at finansiere en forbedring af forholdene i de nedslidte lokaler. Formand for fritids- og kulturudvalget Eskild Sloth Andersen (S) regner fortsat med, at man inden for overskuelig fremtid kan finde en løsning på lokaleproblemerne i de to byer. I Dronninglund er planen at sælge juniorklubbens nuværende lokaler på Fredensgade til Friskolen, og pengene derfra skal finansiere de nye lokaler. Salget er dog endnu ikke på plads, men Eskild Sloth Andersen håber fortsat, at planen gennemføres. Det er ikke bestemt, hvor klubben fremover skal have til huse, men det bliver formentlig i en af de bygninger, som i forvejen er ejet af Brønderslev Kommune. Pengene fra salget skal i givet fald bruges til at renovere lokalerne, inden de unge flytter ind. I Hjallerup er det også salgstanker, som rumsterer hos politikerne, når der skal findes en løsning. Junior- og ungdomsklub holder i dag til i bygningen på Præstevænget, hvor også dagplejerne har lokaler. Bygningen trænger til en kærlig hånd. Inden budgetforhandlingerne var kommunen i dialog med Hjallerup Samvirke om at tilbyde bedre forhold og flere tilbud til de unge i byen. I den forbindelse lød oplægget, at kommunen skulle finde penge til at renovere bygningen, og samvirket skulle gå aktivt ind i at forbedre udendørsfaciliteterne. Men der blev aldrig fundet penge til arbejdet på et stramt budget for 2009. Derfor skal Eskild Sloth Andersen og andre repræsentanterne fra kommunen nu tilbage til Hjallerup Samvirke for at diskutere sagen. - Hjallerup Samvirke har erklæret, at de gerne vil være med til at gøre noget for de unge i byen. En løsning kunne være, at samvirke køber bygningen af os, og de så sætter den i stand, siger Eskild Sloth Andersen. Han understreger, at der ikke er fastlagt noget men, at det er en af de modeller, der arbejdes med. Hvis det bliver løsningen på problemet, vil det kunne ske relativt hurtigt. Men ellers tør udvalgsformanden ikke komme med et bud på tidshorisonten for renoveringen af klubberne i Hjallerup. Faktum er, at kommunen ingen penge har til renovere huset, og der er heller ikke afsat ekstra midler til drift. Så hvis de unge i Hjallerup skal have bedre fysiske rammer, skal hjælpen komme fra privat side.