Brønderslev

Klubber rammes af besparelser

Der skal ske personalereduktion, som klubberne selv foreslår

BRØNDERSLEV:Sct. Georgs Gårdens klubber i Brønderslev skal spare 113.000 kr. i 2004. Brønderslev Byråds børne- og kulturudvalg lægger op til, at rammereduktionen sker ved en reduktion i personalenormeringen. Sct. Georgs Gården har selv foreslået en reduktion i personalenormeringen. Desuden sker en reduktion i puljen til køb af ad hoc-personer til forskellige aktiviteter/projektet. Klubben blev i forbindelse med godkendelse af en ny struktur tildelt en pulje svarende til 13 ugentlige timer til køb af ad hoc-personer til forskellige aktiviteter/projekter. Klubben blev forpligtiget til at være igangsætter og tovholder i et samarbejde med foreninger og institutioner i Brønderslev, ligesom det blev forudsat, at der etableres samarbejde om forskellige projekter, hvor målgruppen er børn uden for klubben. Projekterne kan være af kortere eller længere varighed, og klubben stiller lokaler og personale til rådighed. Foreningerne forventes ligeledes at stille personer til rådighed. Leder af Sct. Georgs Gården, Hans Jørgen Liltorp, anfører til orientering, at der i løbet af de første to måneder er et medlemstal på 80 i juniorklubben (aftenklubben). Endvidere oplyses, at der fortsat er 80 medlemmer i fritidsklubben. Det bemærkes, at det i forbindelse med vedtagelsen af den nye struktur er forudsat, at klubben skal være igangsættere og tovholdere i nye aktiviteter og at man gerne vil leve op til dette, men at næste års reduktioner eventuelt i form af reduktion i personaletimer ikke var forudsat i den nye struktur, og at det i et eller andet omfang vil have betydning for, hvor hurtigt klubben formår a arbejde med nye opgaver. -Vi er nødt til at gennemføre denne reduktion, og der er jo også færre medlemmer i klubberne end forudsat, siger formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen (S). Klubben på Sct.Georgs Gården er for børn op til 14 år.