Brønderslev

Klubber skal spare på personale

Sct. Georgs Gårdens klubber i Brønderslev skal spare 113.000 kr. i 2004. Brønderslev Byråds børne- og kulturudvalg lægger op til, at rammereduktionen sker ved en reduktion i personalenormeringen. Sct. Georgs Gården har selv foreslået en reduktion i personalenormeringen. Desuden sker en reduktion i puljen til køb af ad hoc-personer til forskellige aktiviteter/projektet. Klubben blev i forbindelse med godkendelse af en ny struktur tildelt en pulje svarende til 13 ugentlige timer til køb af ad hoc-personer til forskellige aktiviteter/projekter. Klubben blev forpligtiget til at være igangsætter og tovholder i et samarbejde med foreninger og institutioner i Brønderslev, ligesom det blev forudsat, at der etableres samarbejde om forskellige projekter, hvor målgruppen er børn uden for klubben. Projekterne kan være af kortere eller længere varighed, og klubben stiller lokaler og personale til rådighed. Foreningerne forventes ligeledes at stille personer til rådighed.